Undervisning om seksualitet


"Uke 6, 2015" består av to grunnmateriell og to årlige nye temamateriell. Materiellet er inndelt i to sett, det er ett for 4.-7. trinn og ett for 8.-10. trinn. I tillegg er det en nettside med informasjon og aktiviteter for elever på 7.-10. trinn og mulighet til deltagelse i en årlig kampanjeuke - uke 6 i februar. Alle som har meldt seg på til kampanjen vil motta gratis materiell som sendes som linker i en egen e-post i desember 2014.
Familier er tema for kampanjen "Uke 6, 2015". Egne temamateriell byr på ulike oppgaver hvor elevene må jobbe med og reflektere over mangfoldet av familieformer som finnes og forestillinger, normer og visjoner om den gode familien. Du kan lese mer om temaet "Familier" her.
"Mine og dine grenser" er et gratis materiell til undervisning om grenser og seksuelle krenkelser mellom unge.