Undervisning om seksualitet


TIL GRUNNSKOLEN - "UKE 6, 2015"

«Uke 6, 2015» består av to grunnmateriell og to årlige nye temamateriell. Materiellet er inndelt i to sett, det er ett for 4.-7. trinn og ett for 8.-10. trinn. I tillegg er det en nettside med informasjon og aktiviteter for elever på 7.-10. trinn og mulighet til deltagelse i en årlig kampanjeuke - uke 6 i februar. Alle som har meldt seg på til kampanjen vil motta gratis materiell, som sendes som linker i egen e-post i desember 2014.
Påmeldingsskjema til "Uke 6, 2015" finner du her

Materiellet gjør det enklere å arbeide med relevante kompetansemål i blant annet naturfag, samfunnsfag, RLE og norsk og for trivsel og mot mobbing. Materiellet består av flere ulike metoder og øvelser - klare til bruk og med et fokus på at elevene skal oppleve språket og emnene som relevante. Materiellet er primært rettet mot undervisning på 4.-10. trinn i grunnskolen, men kan også benyttes av andre som underviser eller tar opp spørsmål rundt seksualitet med barn og unge. Les mer om materiell og kampanjen her

Familier er tema for kampanjen «Uke 6, 2015». Egne temamateriell byr på ulike oppgaver hvor elevene må jobbe med og reflektere over det mangfoldet av familieformer som finnes, og forestillinger, normer og visjoner om "den gode familien". Du kan lese mer om tema "Familier" her

Uke 6, 2015 er støttet av Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms og familiedirektoratet.

Uke 6, tidligere "Uke Sex" har siden 2011 har tilbudt skoler gratis materiell til undervisning om seksualitet for 7.-10. trinn. I 2015 tilbyr vi materiell fra 4. årstrinn, en ny inndeling av materiellet og nytt navn på kampanjen - "Uke 6, 2015"

TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING
«Mine og dine grenser» er et gratis materiell til undervisning om grenser og seksuelle krenkelser mellom unge. Det egner seg til arbeid med undervisningsmål i videregående opplæring, blant annet i samfunnsfag, helse- og oppvekstfag og i politikk, individ og samfunn. «Mine og dine grenser» kan benyttes av lærere, skolehelsetjenesten, helsesøstre eller andre som tar opp spørsmål rundt seksualitet, grenser og krenkelser med unge.
Påmeldingsskjema for å motta materiellet finner du her

Materiellet er utarbeidet med tilskudd fra Justis- og beredskapsdepartementet.