Undervisning om seksualitet

Oppdatering av våre nettsider har medført flytting av innhold under Uke Sex. Dersom du har mottatt linker til materiell og påmeldingsskjema før oktober 2013, vil disse sannsynligvis ikke fungere lenger.

TIL GRUNNSKOLEN
Uke Sex består av gratis materiell til undervisning om seksualitet, en nettside til elevene med informasjon og aktiviteter og mulighet til deltagelse i en årlig kampanjeuke - uke 6. Uke Sex er primært rettet mot undervisning på 7.-10. trinn i grunnskolen, men kan også benyttes av andre som underviser eller tar opp spørsmål rundt seksualitet med barn og unge. Uke Sex skal gjøre det enklere å arbeide med relevante kompetansemål i blant annet naturfag, samfunnsfag, RLE og norsk og for trivsel og mot mobbing. Materiellet består av flere ulike metoder og øvelser - klare til bruk og med et fokus på at elevene skal oppleve språket og emnene som relevante. Årlig leverer kampanjen grunnmateriell og nye temamateriell. Du kan lese mer om materiellet og hvordan du kan bestille tidligere års temamateriell her

Påmeldingsskjema til Uke Sex 2014 finner du nå her.

TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING
«Mine og dine grenser» er et gratis materiell til undervisning om grenser og seksuelle krenkelser mellom unge. Det egner seg til arbeid med undervisningsmål i videregående opplæring, blant annet i samfunnsfag, helse- og oppvekstfag og i politikk, individ og samfunn. «Mine og dine grenser» kan benyttes av lærere, skolehelsetjenesten, helsesøstre eller andre som tar opp spørsmål rundt seksualitet, grenser og krenkelser med unge.
Påmeldingsskjema for å motta materiellet finner du her

Uke Sex 2014 er støttet av Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Barne-, ungdoms og familiedirektoratet og Justis - og beredskapsdepartementet.

Uke Sex står under nye tiltak i Handlingsplanen Likestilling 2014, Handlingsplanen mot voldtekt og er nevnt i NOU 2012:15 Politikk for likestilling, i Statusrapport 2012 - handlingsplan for forebygging av uønsket svangerskap og abort og i Folkehelsemeldingen.

"Mine og dine grenser til videregående opplæring" er utarbeidet med tilskudd fra Justis- og beredskapsdepartementet.