Nynorsk

Nynorsk

Fordi ein samtykkekultur bidreg til ein trygg seksualitet for alle!

Her finn du alt materiell for Veke 6 og Veke16-kampanjen 2023 på nynorsk; #læromsamtykke. Du navigerer enkelt ved å velja trinn nedanfor. Under kvart trinn finn du følgjande:  

  • Introduksjonsark for undervisar
  • Introduksjonsark til elevar
  • Foreldreskriv
  • PowerPoint 
  • Alderstilpassede oppgåver til ditt valde trinn

Viss du vil jobba med andre tema, finn du ei rekkje ulike oppgåver i undervisningsportalen.