Tema for Uke 6 2022 er #Verdifull – akkurat som du er.

Å bli sett, å føle seg anerkjent og verdifull, burde være en menneskerett. Det motsatte av å føle seg verdifull er å skamme seg, og føle seg verdiløs og «feil». Følelsen av å være «feil» bunner i en grunnleggende frykt for å ikke tilhøre fellesskapet – det å ikke være riktig blir det samme som ikke å høre til. Noen ganger kan det å føle seg annerledes føre til en frykt for ikke å høre til, og en følelse av å være feil. Å føle seg «unormal», eller annerledes, er noe veldig mange unge føler på. I år vil Sex og Politikk fremheve at variasjon er normalen; vi er forskjellige, og mangfoldet skal feires. Årets kampanje vil løfte frem at du er verdifull, akkurat som du er, med alt det som gjør deg unik.

Slik som i fjor blir årets kampanje delt inn i undertemaer fordelt på alder, 1.-4. trinn, 5.-7. trinn og 8.-10.trinn. Kampanjepakkene består av oppgaver, tekster, PowerPointer og quizer.

Kampanjepakken er tilgjengelig på samisk, nynorsk og bokmål.

 I oppgaveheftet for 5.-7. og 8.-10. trinn skal dokumentaren «Fortellinger fra dusjen» brukes i undervsiningen.

Her finner du filmen, som ble publisert på NRK 6.2.22.

Gjennom Uke 6-kampanjen 2022 håper vi  å skape dialog og læring rundt sentrale temaer i barn og unges liv, som kan hjelpe dem med økt forståelse rundt følelser, pubertet og seksualitet.

For å gjøre det så enkelt som mulig for deg som underviser, skolehelsetjenesten eller skoleleder å gjennomføre en synlig og engasjerende Uke 6-kampanje på din skole, har vi laget en kampanjepakke knyttet til hvert av de tre undertemaene og tilpasset de ulike alderstrinnene i skolen. Alle kampanjepakkene finnes på denne nettsiden, og hver av dem består av utvalgte oppgaver fra Uke 6-materiellet, samt PowerPoint- presentasjoner, lenker til eksterne ressurser og quizer.

Tema for Uke 6-kampanjen 2022 er stemt frem gjennom den årlige brukerevalueringen. Vil du være med å stemme frem tema for neste Uke 6-kampanje? – Registrer deg som Uke 6-underviser.

1.–4. TRINN: IDENTITET OG SELVFØLELSE – HVEM ER JEG?

Årets kampanjepakke vil fremme refleksjon og viten omkring identitetsutvikling – hvem er jeg? Hvem ønsker jeg å være? Hvem bestemmer hvordan jeg skal være? Vi ønsker å feire mangfoldet og verdien i variasjonen mellom mennesker, og gjøre barn og unge trygge på at de er verdifulle akkurat som de er.

5.–7. TRINN: PUBERTET OG KROPP – VARIASJON ER NORMALEN!

Puberteten kan være en rar, vanskelig og fin tid. Det kan være spennende å utforske nye sider ved seg selv. Samtidig kan det oppleves skummelt med så mye forandring, og behovet for å være med i fellesskapet er sterkt. Elevene skal lære om hva som skjer med kroppen, følelsene og det sosiale når det skjer store forandringer på kort tid. Målet er at elevene skal føle at de er #Verdifulle akkurat som de er, og at variasjon er normalen.

8.–10. TRINN: SEKSUALITET – VARIASJON ER NORMALEN!

Årets kampanje handler derfor om sex og seksualitet, der budskapet er at din seksualitet er #verdifull akkurat som den er. Mange unge bekymrer seg for om de er normale, også når det kommer til sex og seksualitet. Vi ønsker å vise elevene at det er variasjon som er normalen, og at de mange normene og forventningene rundt seksualitet ikke stemmer overens med virkeligheten.

TIPS TIL GJENNOMFØRING AV UKE 6-KAMPANJEN

Kampanjeuka i februar gir en god anledning til å trekke frem kompetansemålene knyttet til kropp, identitet, kjønn og seksualitet i undervisningen i ulike fag, gjennom godt og tverrfaglig samarbeid mellom ledelse og ansatte.

Fra den årlige brukerevalueringen av Uke 6 vet vi at mange skoler rundt omkring i landet arrangerer en temauke i kalenderårets sjette uke, der faglærere, sosiallærere og helsesykepleiere jobber sammen, slik at elevene får anledning til å arbeide med tematikken over flere dager og i ulike fag. Hvordan kampanjeuka gjennomføres varierer fra skole til skole, men vi har samlet noen tips og triks som dere kan ta med dere i planleggingsarbeidet på deres skole.

Samarbeid med skolebiblioteket eller det lokale biblioeket, og arranger en bokutstilling I forbindelse med Uke 6! Se I ressursbanken for anbefalinger til bøker som kan inngå i utstillingen.

 • BLI UKE 6-UNDERVISER!

  Selv om vi på denne siden byr på et utvalg av oppgaver fra Uke 6-materiellet som er knyttet til årets kampanjetema, kan det være at den enkelte skolen eller klassen har spesifikke utfordringer eller behov som bedre kan adresseres gjennom andre Uke 6-øvelser. Vi anbefaler derfor at rektor, avdelingsleder eller hver enkelt underviser registrerer seg som bruker av Uke 6 på nettsiden www.uke6.no for tilgang til det fullstendige undervisningsmateriellet. Uke 6 er helt gratis og kan brukes når som helst på året.

 • BRUK KAMPANJEPAKKEN!

  Bruk gjerne kampanjepakken på denne siden som inspirasjon til undervisningen i hvert fag og til tverrfaglig samarbeid. Planlegg gjerne opplegg med avdelingen eller teamet ditt, samt skolens helsesykepleier eller sosiallærer, for å få et så helhetlig og koordinert opplegg som mulig for elevene gjennom kampanjeuka.

 • FÅ ELEVRÅDET MED!

  Involver elevrådet i planleggingen av kampanjeuka og utfordre elevene til å lage egne aktiviteter styrt av elevene selv. Vi har laget et eget opprop for elever som ønsker å presse på for mer seksualitetsundervisning! Elevrådet kan gjerne inviteres til å evaluere kampanjeuka når den er over – da blir uka enda bedre neste år!

 • ARRANGER SMITTEVERNVENNLIG KICK-OFF!

  Inviter (gjerne digitalt, avhengig av smittevernsanbefalingene fra myndighetene) alle elevene på hele skolen til temadag/time til kickoff og introduser temaet #verdifull – akkurat som du er. Inviter gjerne lokale influensere, ungdomspolitikere og/eller fagpersoner og representanter fra relevante organisasjoner, og sørg for å tipse lokalpressen om kampanjeuka.

 • FØLG MED PÅ SOSIALE MEDIER!

  Sjekk ut hva andre gjør! Sex og Politikk publiserer informasjon om lokale aktiviteter og informasjon som er til inspirasjon for andre på Facebook (Sex og Politikk) og Instagram (#verdifull). Følg med i pressen og sosiale medier på hva som rører seg rundt temaet #Verdifull og plukk opp ferske nyheter og informasjon. Send oss gjerne tips på uke6@uke6.no om det er noe Sex og Politikk bør publisere i våre kanaler!

1.–4. TRINN: IDENTITET OG SELVFØLELSE – HVEM ER JEG?

Årets kampanje ønsker å fremheve verdien i det unike hos mennesker, og feire mangfoldet. I løpet av barneskoleårene øker de sosiale kravene i takt med at barn utvikler sin egen identitet og selvfølelse. For noen er dette forbundet med usikkerhet. Man skal bli et eget individ, samtidig som behovet for å passe inn i fellesskapet står sterkt. Årets kampanjepakke vil fremme refleksjon og viten omkring identitetsutvikling – hvem er jeg? Hvem ønsker jeg å være? Hvem bestemmer hvordan jeg skal være? Vi ønsker å feire mangfoldet og verdien i variasjonen mellom mennesker, og gjøre barn og unge trygge på at de er verdifulle akkurat som de er.

I kampanjepakken for 1.-4. klasse har vi plukket ut oppgaver som handler om identitet, kropp og følelser. Målet er at elevene skal reflektere over mangfoldet av kropper, følelsesuttrykk og identiteter – og verdien i at alle får lov til å være den de er. Det skal handle om å utvikle sin egen identitet i kontakt med andre. Vi er helt unike, og samtidig trenger vi å speile oss i hverandre og knytte bånd med hverandre. Vi utvikler oss som individer i fellesskaper.

Last ned seksuelle rettigheter plakat bokmål.

Last ned seksuelle rettigheter plakat nynorsk.

Last ned seksuelle rettigheter plakat samisk.

5.–7. TRINN: PUBERTET OG KROPP – VARIASJON ER NORMALEN!

På mellomtrinnet begynner kroppen å forandre seg hos mange elever, og i takt med det stiger de sosiale kravene. Puberteten kan være en rar, vanskelig og fin tid. Det kan være spennende å utforske nye sider ved seg selv. Samtidig kan det oppleves skummelt med så mye forandring, og behovet for å være med i fellesskapet er sterkt. I en klasse kan man ha elever som befinner seg veldig forskjellige steder i utviklingen – noen er kanskje først ute, mens andre kommer i puberteten senere. Begge deler kan gi en følelse av utenforskap. Målet med årets kampanjepakke er å motvirke denne utenforskapsfølelsen, og heller gjøre elevene trygge på at det er helt normalt å være forskjellige. De er alle #Verdifulle akkurat som de er.

Årets kampanjepakke for 5.-7. klasse har oppgaver om kroppen og puberteten, om følelser og forelskelse, og om kjønn og kjønnsuttrykk. Elevene skal lære om hva som skjer med kroppen, følelsene og det sosiale når det skjer store forandringer på kort tid. Elevene skal også bli trygge i å kunne snakke om temaer som kropp og følelser. Målet er at elevene skal føle at de er #Verdifulle akkurat som de er, og at variasjon er normalen.

Last ned seksuelle rettigheter plakat bokmål.

Last ned seksuelle rettigheter plakat nynorsk.

Last ned seksuelle rettigheter plakat samisk.

8.–10. TRINN: SEKSUALITET – VARIASJON ER NORMALEN!

De fleste på ungdomsskolen har ikke debutert seksuelt. Likevel er det viktig at elevene lærer om seksualitet. Fagorganer, deriblant WHO, anbefaler nemlig at unge får helhetlig seksualitetsundervisning før seksuell debut. Dette gjør ikke at unge debuterer tidligere, det gjør at «eksperimentering med det ukjente» reduseres, og at unge tar veloverveide, informerte valg som er riktige for dem personlig. God seksualitetsundervisning fører faktisk til at unge debuterer senere, og får et mer positivt forhold til seg selv og sin seksualitet. En undersøkelse utført av Sex og Samfunn i 2021 viser at 15-16-åringer savner undervisning om sex og seksualitet. En undersøkelse fra Høgskulen på Vestlandet peker på det samme, og trekker også frem at de unge savner elevdeltagelse, tid til dialog og diskusjon og spørsmål.

Sex og Politikk vil ta de unge på alvor. Årets kampanje handler derfor om sex og seksualitet, der budskapet er at din seksualitet er #verdifull akkurat som den er. Mange unge bekymrer seg for om de er normale, også når det kommer til sex og seksualitet. Vi ønsker å vise elevene at det er variasjon som er normalen, og at de mange normene og forventningene rundt seksualitet ikke stemmer overens med virkeligheten.

Last ned seksuelle rettigheter plakat bokmål.

Last ned seksuelle rettigheter plakat nynorsk.

Last ned seksuelle rettigheter plakat samisk.

ÅRETS UKE 6-AMBASSADØR ER PODKAST HEMMA

Årets Uke 6-ambassadører er Marianne Knudsen og Ida Hauge Dignes som står bak den normkritiske podkasten Hemma.

Gjennom Hemma tar de et oppgjør med fordommer som funksjonshemmede blir utsatt for. Fordommer som blant annet forteller oss at funksjonshemmede lever passive og stakkarslige liv. Og fordommer som forteller oss at funksjonshemmede ikke kan ha sex, eller at funksjonshemmede ikke har noen seksualitet. Gjennom hverdagshistorier forteller de om den systematiske diskrimineringen som funksjonshemmede blir utsatt for. Podkasten heter Hemma, fordi de ønsker å ta eierskap over ord som har blitt brukt mot dem i en negativ kontekst. De setter skapet på plass når de opplyser om at det ikke er funksjonsnedsettelsen som er problemet, men at det er strukturene i samfunnet som gjør funksjonshemmede mindre likestilt. I 2021 vant de Skamløsprisen for deres arbeid med å bryte ned fordommer og barrierer omkring funksjonshemmede. De er begge funksjonshemmede og skeive og bruker disse erfaringene hyppig for å opplyse om at variasjon og mangfold er positivt. I løpet av podkastens flere sesonger har de invitert inn gjester med ulike likestillings- og minoritetserfaringer. Sammen med gjestene ser de på hvordan funksjonshemmedes likestillingskamp har kommet til kort. De trekker på veksler til andre likestillingskamper, når de ser på hvordan andre minoritetsgrupper også har blitt og blir utsatt for de samme mekanismene for diskriminering. I løpet av episodene er de ofte innom temaene rettighetskamp, sex, diskriminering, interseksjonalitet og psykisk helse.

ØNSKER DU TILGANG TIL HELE VÅRT UNDERVISNINGSMATERIELL?

TIDLIGERE ÅRS KAMPANJER

#lykkeligvitende morktbanner