VGS

VGS

Videregående skole

Dette undervisningsopplegget tar utgangspunkt i filmen «Ikke en sånn fyr» av Stray Dog Productions. Filmen er produsert med støtte fra Norsk filminstitutt, Fritt Ord, og Fond for lyd og bilde. Formidlingsarbeid rundt filmen er støttet av Konfliktrådet, Barne- Ungdoms og Familiedirektoratet og Fritt Ord. Filmen tar opp sensitiv tematikk, og omhandler eksempler på situasjoner mellom unge mennesker på fest som har gått veldig galt. Samtlige av historiene er sanne.  Intervjuobjektene i filmen spilles av skuespillere for å beskytte identiteten deres, men all dialog i filmen kommer fra ting de selv har sagt.  For at du og din klasse skal få en lærerik opplevelse i arbeidet med filmen har vi lagt ved noen råd for å skape et trygt læringsrom når dere arbeider med denne tematikken.