TEMA FOR ÅRETS KAMPANJE ER «POSITIV SEKSUALITET»

Du har sikkert hørt uttrykket før – men hva betyr det egentlig?

For Sex og Politikk innebærer positiv seksualitet det å være trygg og komfortabel med egen kropp, identitet og seksualitet. Det betyr å lære seg selv å kjenne, gjennom naturlig utvikling og selvstyrt utforskning av egne følelser og lyster, og samtidig utvise hensyn for andres ønsker og grenser.

Med andre ord handler positiv seksualitet om den lystbetonte seksualiteten som kan tilføre livet både spenning, intimitet, glede og drivkraft – og som er en naturlig og sunn del av barn og unges utvikling.

Årets kampanjeuke vil brukes til å belyse ulike naturlige og positive aspekter ved barn og unges seksualitet, og til å gi undervisere og foresatte kvalitetssikrede verktøy til å snakke med sine elever og barn om trygg og god seksualitet. Les mer om innholdet i kampanjepakken nedenfor.

Temaene som trekkes frem i kampanjeuken er knyttet til:

  • Kroppen og dens funksjoner
  • Forståelse av samtykke og grenser
  • Følelser og forelskelse
  • Det å ha det godt med seg selv og andre
  • Den naturlige nysgjerrigheten

Gjennom kampanjeuken vil vi også daglig publisere bilder og videoer på sosiale medier. Innholdet er knyttet til oppgavene i kampanjepakken, og kan trygt vises i klasserommet! Vi håper dere vil følge, like og dele årets kampanje #lykkeligvitende på facebook og instagram.

Årets kampanjepakke

Årets kampanjepakke består både av helt ferske oppgaver og utvalgte oppgaver fra grunnmateriellet til Uke 6. I tillegg vil filmer, quizer, plakater og informasjonsskriv til foreldre gjøre det enkelt for undervisere landet rundt å utføre en synlig og engasjerende kampanjeuke lokalt.

Hele kampanjepakken vil bli tilgjengelig her innen kampanjeukens start, men du kan selvfølgelig også benytte deg av våre eksisterende grunnmateriell og temamateriell til å forberede og skreddersy et opplegg for dine elever.

Følg med på uke6.no og bli #lykkeligvitende!

Positiv seksualitetsundervisning

I samfunnet blir den positive seksualiteten gjerne knyttet til voksne, mens barn og unges seksualitet ofte omtales ut ifra et problemorientert perspektiv. Selvfølgelig er det å belyse overgrep og skadelig seksualatferd en viktig del av helse- og kriminalitetsforebyggende arbeid, men også blant barn og unge er seksualitet hovedsakelig en naturlig og sunn del av deres identitet.

Derfor er det viktig at seksualitetsundervisningen for barn og unge også bygger på et bredt og positivt helsebegrep, og har som formål å hjelpe dem til å utvikle et godt forhold til egen kropp og seksualitet, samt trygge relasjoner med andre. Seksualitetsundervisningen burde derfor styrke deres kunnskaper, mestringstro og handlingskompetanse.

Når man gjennomfører seksualitetsundervisning i og utenfor skolen er det også viktig å huske på at barn og unge er kompetente aktører, med ressurser, meninger og verdier som bør inkluderes i undervisningen på en meningsfull måte.

Det er viktig at alle elever – uansett kjønn, seksualitet, etnisitet, sosial bakgrunn eller funksjonsevne – opplever å være inkludert i undervisningen.

Seksualitetsunderviserens rolle er å veilede, inspirere og lede prosesser som fremmer utviklingen av alle elevers handlingskompetanse. Dersom du bruker Uke 6 for første gang i år, anbefaler vi deg også å lese gjennom lærerveiledningen før du setter i gang.

Kompetansemål

Det finnes flere kompetansemål i læreplanverket for grunnskolen som er relevante i forbindelse med undervisning om seksualitet. Disse er basert på mål oppgitt i Utdanningsdirektoratets ressurshefte «Kjønn og seksualitet». I tillegg til konkrete mål i naturfag, samfunnsfag, kristendom, religion, livsyn og etikk (KRLE) og norsk gir den generelle delen av læreplanverket flere invitasjoner til å tematisere kjønn og seksualitet i undervisningen.

Ønsker du tilgang til alle våre undervisningsmateriell?

Oppgaver til bruk i grunnskolen

Under finner du undervisningsoppgavene vi har valgt å trekke frem i kampanjeuken.

Alle oppgavene er på hver sin måte knyttet til det å utvikle et trygt og komfortabelt forhold til egen kropp, identitet og seksualitet, samt å utvise respekt for og hensyn til andres kropper, identiteter og seksualiteter.

Vi anbefaler undervisere ved alle klassetrinn å begynne seksualitetsundervisningen med å skape et trygt rom i klassen, gjerne ved å gjennomføre oppgaven «Felles avtaler».

Dersom du ønsker mer informasjon om hvordan seksualitetsundervisningen best kan gjennomføres, anbefaler vi deg å lese gjennom vår lærerveiledning.

Dersom du ønsker tilgang til alle våre undervisningsmateriell kan du registrere deg her.

Oppgavene kan sorteres på klassetrinn.
Velg mellom 1.-4. trinn, 5.-7. trinn og 8.-10. trinn.

Informasjonsmateriell

For at det skal være lett å gjennomføre en synlig og engasjerende Uke 6-kampanje i og utenfor skolen, har vi utformet informasjonsskriv som kan deles ut til foreldre og foresatte, opprop m/skjema som kan brukes av elever til å kreve helhetlig seksualitetsundervsining på sin skole, samt plakater som kan skrives ut og henges opp i skolens, organisasjonens eller fritidsklubbens lokaler.

OPPROP / SKJEMA TIL UNDERSKRIFTSKAMPANJE

Er du elev ved en skole som ikke gjennomfører Uke 6 eller tilbyr annen helhetlig seksualitetsundervisning?

Vi har utformet et skriv som kan brukes av elever/elevråd lokalt på sine skoler til å gjennomføre en underskriftskampanje for å kreve bedre seksualitetsundervisning. Etter innsamling av underskrifter fra medelever kan dere selv levere inn skrivet til lærere og/eller skoleledelsen, og således vise at dere mener at dette er noe som burde prioriteres i undervisningen.

Last ned skjema for å gjennomføre en underskriftskampanje på din skole!

Filmer

Nedenfor finner du filmene som refereres til i kampanjemateriellets øvelser og oppgaver.

Quiz og Kahoot

Vi ønsker å gjøre Uke 6 til en gøy og engasjerende kampanje – både i og utenfor skolen. Vi har derfor utformet en quiz for konkurrerende lag som kan brukes både i klassen og på ungdoms- eller fritidsklubber for å oppsummere Uke 6 på en morsom og engasjerende måte. I tillegg til dette har vi laget en Kahoot som blant annet kan brukes til å utfordre ens venner på hvem som er «sexperten» i gjengen.

#lykkeligvitende på sosiale medier

I kampanjeuka publiserer vi daglige episoder av videoserien «Bli #lykkeligvitende med Carina Carlsen» Facebook og Instagram.

I hver av de fem episodene undersøker Carina Carlsen, kroppspositivist og vinner av Skamløsprisen 2018, et nytt tema knyttet til positiv seksualitet.

Videoserien er tett knyttet opp mot øvelsene og oppgavene i kampanjemateriellet til 5.-7. trinn og 8.-10. trinn, og passer derfor utmerket til bruk i undervisningen!