Miehtan ja mun (8. – 10. ceahkkai)

Miehtan ja mun (8. – 10. ceahkkai)

Temaet for årets Uke 6-kampanje for 8.-10. trinn er «Samtykke og meg». Formålet med kampanjen er å gi elevene en god forståelse for hva samtykke er, hvorfor samtykke er viktig, hvordan samtykke gis og fås, og konsekvenser av å ikke få samtykke.

Oppgavene skal gjøre elevene oppmerksomme på egne følelser og kroppslige reaksjoner, innsikt i kjønnsidentiteter og forskjellige seksualiteter, samt kunnskap om menneskets kjønnsorganer. Målet er at elevene skal kunne treffe informerte og reflekterte valg i forhold til seg selv og andre. 

Årets kampanjepakke består av tekster til elev og underviser, håndplukkede oppgaver og PowerPointpresentasjon. Oppgavene ligger «innbakt» i PowerPointen, og det anbefales derfor å bruke denne til å strukturere undervisningen.