Samtykke og pubertet (5. – 7. ceahkkai)

Samtykke og pubertet (5. – 7. ceahkkai)

Samtykke og puberteten!

Temaet for årets Uke 6-kampanje for 5.-7. trinn er Samtykke og pubertet, og i årets materiell vil du finne flere gode ressurser for å kunne gi dine elever en trygg og god introduksjon til pubertet og samtykke. Hensikten med årets kampanje er at elevene skal være trygge i egen kropp, kunne merke egne og andres grenser, samt få kunnskap om hva som skjer under puberteten.

Årets kampanjepakke består av tekster til elev, underviser og foreldre, håndplukkede oppgaver og PowerPointpresentasjon. Oppgavene ligger «innbakt» i PowerPointen, og det anbefales derfor å bruke denne til å strukturere undervisningen.

I løpet av puberteten endrer kroppen seg ganske mye på kort tid for de fleste. Noen vokser mye, andre får kanskje større hofter, de fleste opplever å få mer hår i både skrittet, under armene, i ansiktet og andre steder på kroppen. Plutselig lukter man kanskje litt annerledes, stemmen forandrer seg og for mange blir også følelsene mer intense. Alt dette tilhører puberteten, og er noe de aller fleste av oss kjenner på i ungdomsårene.

Når man gjennomgår mange forandringer, er det viktig å ha kunnskap om kroppens utvikling så man forstår hva som foregår, og for å være oppmerksom på om noe ikke er som det skal være. Hvis vi ikke vet at det går an å få hjelp til ting som trang forhud eller sterke menssmerter, kan vi gå rundt og ha vondt uten at vi egentlig trenger det. En annen ting å være oppmerksom på, er at det ikke bare skjer store forandringer i kroppen. I takt med at elevene utvikler seg, øker også de sosiale kravene, og mange går fra å “leke sammen” til å ha andre måter å møtes på, ofte med fokus på samtale og mer modne aktiviteter. Når elevene utvikler seg i forskjellig tempo, betyr det at mange kan kjenne på en følelse av utenforskap og ensomhet, og de nye sosiale kravene kan være vanskelige å navigere.

Når både kropp og omgangsform forandrer seg, er det naturlig at grensene våre flytter seg. Under puberteten er det mange som opplever et behov for mer privatliv, som blir interessert i egen og andres kropp på en ny måte, og alt dette foregår samtidig med en rask kroppslig utvikling. Derfor er fokuset i år både pubertet og samtykke. Målet er at elevene skal kunne treffe informerte og reflekterte valg i forhold til seg selv og andre.

Gjennom å undervise i seksualitet, vil du som lærer kanskje få innblikk i elevenes liv som du ikke tidligere har fått. Kanskje har enkelte elever reaksjoner du ikke forventet, eller kanskje de forteller deg ting som gir et verdifullt innblikk i deres liv. Det er alltid lurt å være to voksne til stede når man har seksualitetsundervisning for å kunne gi elevene oppfølgingen de trenger dersom uventede situasjoner oppstår, og noen kanskje trenger ekstra støtte. Det viktigste er å skape et trygt rom og trygge relasjoner til elevene, så de tør å spørre eller snakke med deg om problemer, utfordringer eller andre spørsmål de støter på.

I teksten til elevene nevnes kjønnsidentiteten «ikke-binær». Det kan være lurt å ha en samtale om kjønn i forkant av bruk av materiellet, så du er sikker på at alle elevene har kjennskap til at kjønn ikke bare er jenter og gutter, men at det finnes flere kjønn i verden. Det samme gjelder for kunnskap om kjønnsorganer: de fleste vet hva penis er, men ikke alle kjenner til begrepet vulva! Dette kan også være lurt å snakke om i forkant av utførelse av oppgavene.

Hárjehusat