Miehtan ja ustitvuohta (1. – 4. ceahkkái)

Miehtan ja ustitvuohta (1. – 4. ceahkkái)

Temaet for årets Uke 6-kampanje for 1.-4. trinn er «Samtykke og vennskap». Målet er at elevene skal lære om situasjoner som krever samtykke, hvordan man gir samtykke, hvordan man sier nei, og hvordan man setter grenser.   For 1.-4. klassinger, gir kanskje ikke begrepet «samtykke» særlig mening. Kanskje er det et vanskelig ord å lære seg, […]

Temaet for årets Uke 6-kampanje for 1.-4. trinn er «Samtykke og vennskap». Målet er at elevene skal lære om situasjoner som krever samtykke, hvordan man gir samtykke, hvordan man sier nei, og hvordan man setter grenser.  

For 1.-4. klassinger, gir kanskje ikke begrepet «samtykke» særlig mening. Kanskje er det et vanskelig ord å lære seg, huske og forstå. Det er likevel viktig å gjøre dette ordet tilgjengelig og gjenkjennelig for barna. Vi anbefaler derfor å introdusere temaet og ordet «samtykke», eksempelvis med spørsmålet «når er det lov til å si nei?» eller “hvordan ser det ut når noen sier “ja”. Ved å få jobbe med konkrete situasjoner elevene kan befinne seg i, får de kanskje et større eierskap til begrepet og forstår bedre betydningen av det i praksis.  

Årets kampanjepakke består av tekster til elev, underviser og foreldre, håndplukkede oppgaver og PowerPointpresentasjon. Oppgavene ligger «innbakt» i PowerPointen, og det anbefales derfor å bruke denne til å strukturere undervisningen.

I infoteksten til elevene blir også begrepene «kjønn» og «ikke-binær» brukt. Det sistnevnte begrepet blir beskrevet og forklart, men dersom elevene ikke har kunnskap om kva kjønn er, kan det være lurt med en samtale om dette før dere begynner å jobbe med temaet. Dere kan for eksempel gå gjennom personlig pronomen hun, han og hen i norskfaget. Det kan være fint for elevene at infoteksten blir lest høyt i klasserommet, og at de får den med seg hjem.

Arbeidet med grenser, respekt og samtykke kan åpne for fine samtaler rundt barnas egne liv og opplevelser. Det kan styrke dem. Det kan også føre til at du oppdager at noen av elevene i klassen har hatt ubehagelige opplevelser som det er fint at du vet om, eller det kan være opplevelser som er så alvorlige at de må handteres internt, for eksempel når det gjelder seksuelle overgrep.

I arbeidet med samtykke kan det være fint å ha en samtale med elevene om at selv om vi kan bestemme over oss selv og vår egen kropp, skal vi ikke misbruke dette med samtykke og bruke det til å holde andre utenfor lek og aktiviteter.