1. – 4. trinn

1. – 4. trinn

Temaet for årets Uke 6-kampanje for 1.-4. trinn er «Samtykke og vennskap». Målet er at elevene skal lære om situasjoner som krever samtykke, hvordan man gir samtykke, hvordan man sier nei, og hvordan man setter grenser.       For 1.-4. klassinger, gir kanskje ikke begrepet «samtykke» særlig mening. Kanskje er det et vanskelig ord å lære […]

Temaet for årets Uke 6-kampanje for 1.-4. trinn er «Samtykke og vennskap». Målet er at elevene skal lære om situasjoner som krever samtykke, hvordan man gir samtykke, hvordan man sier nei, og hvordan man setter grenser.  

   

For 1.-4. klassinger, gir kanskje ikke begrepet «samtykke» særlig mening. Kanskje er det et vanskelig ord å lære seg, huske og forstå. Det er likevel viktig å gjøre dette ordet tilgjengelig og gjenkjennelig for barna. Vi anbefaler derfor å introdusere temaet og ordet «samtykke», eksempelvis med spørsmålet «når er det lov til å si nei?» eller “hvordan ser det ut når noen sier “ja”. Ved å få jobbe med konkrete situasjoner elevene kan befinne seg i, får de kanskje et større eierskap til begrepet og forstår bedre betydningen av det i praksis.  

For 3.-4. trinn finner du egne ekstraoppgaver for å dekke følgende kompetansemål i samfunnsfag: “samtale om grenser knytte til kropp, kva vald og seksuelle overgrep er, og kvar ein kan få hjelp dersom ein blir utsett for vald og seksuelle overgrep.” 

Oppgave 4 dekker nevnte kompetansemål. 

Begrepsavklaring

I teksten til elevene nevnes kjønnsidentiteten «ikke-binær». Det kan være lurt å ha en samtale om kjønn i forkant av bruk av materiellet, så du er sikker på at alle elevene har kjennskap til at kjønn ikke bare er jenter og gutter, men at det finnes flere kjønn i verden. Det samme gjelder for kunnskap om kjønnsorganer: de fleste vet hva penis er, men ikke alle kjenner til begrepet vulva! Dette kan også være lurt å snakke om i forkant av utførelse av oppgavene.

Kampanjepakke

Årets kampanjepakke består av tekster til elev, underviser og foreldre, håndplukkede oppgaver og PowerPointpresentasjon. Oppgavene ligger «innbakt» i PowerPointen, og det anbefales derfor å bruke denne til å strukturere undervisningen.

Håndplukkede øvelser