Samtykke er sexy! (VGS)

Samtykke er sexy! (VGS)

Temaet for årets Veke 6-kampanje for VGs er «Samtykke er sexy!». Formålet med kampanjen er å gi elevane ei god forståing for kva samtykke er, kvifor samtykkja er viktig, korleis samtykke blir gitt og blir fått, og konsekvensar av å ikkje få samtykkja.

Dette undervisningsopplegget tar utgangspunkt i filmen «Ikke en sånn fyr» av Stray Dog Productions. Filmen er produsert med støtte frå Norsk filminstitutt, Fritt Ord og Fond for lyd og bilde. Formidlingsarbeid rundt filmen er støtta av Konfliktrådet, Barne- ungdoms- og familiedirektoratet og Fritt Ord. Filmen tar opp sensitiv tematikk og viser eksempel på situasjonar mellom unge menneske på fest som har gått veldig gale. Alle historiene er sanne. Intervjuobjekta i filmen blir spelte av skodespelarar for å beskytte identiteten til dei som historiene handlar om, men all dialog i filmen kjem frå ting dei sjølve har sagt. For at du og klassen din skal få ei lærerik oppleving i arbeidet med filmen, har vi lagt ved nokre råd for å skape eit trygt læringsrom når de skal arbeide med denne tematikken.