Samtykke og meg (8. – 10. trinn)

Samtykke og meg (8. – 10. trinn)

Temaet for årets Veke 6-kampanje for 8.–10. trinnet er «Samtykke og meg». Formålet med kampanjen er å gi elevane ei god forståing av kva samtykke er, kvifor samtykke er viktig, korleis dei kan gi og få samtykke, og konsekvensane av å ikkje få samtykke.