Sant eller usant om puberteten

Sant eller usant om puberteten

 • Fag
  Naturfag, samfunnsfag
 • Tid
  25 min
 • Type
  Quiz
 • Mål
  • Elevane skal kunne forklare hva som skjer under puberteten
  • Elevane skal kunne gi døme på nye kunnskapar dei har fått om puberteten gjennom arbeidet med øvinga

Forklaring

Målgruppe: 5. trinn

 1. Undervisaren fortel elevane at dei skal gjere ei øving som heiter «Sant eller usant om puberteten», der dei skal svare på ei rekkje spørsmål om emnet.
 1. Kvar elev får levert ut eit kort der det står eit spørsmål med svaralternativ og det korrekte svaret. Elevane skal gå omkring i klasserommet, og kvar gong dei møter ein annan elev, stoppar dei opp og stiller kvarandre det spørsmålet dei har på kortet. Når dei to elevane har stilt og svart på spørsmåla til kvarandre, byter dei kort og går vidare omkring i klassen, til dei finn ein ny person å snakke med.
 1. Det gjeld å nå rundt til så mange ulike klassekameratar og rekkje å svare på så mange spørsmål som mogleg. Dei kan godt svare på same spørsmålet fleire gonger til ulike klassekameratar. Dei skal ikkje kommentere svara til kvarandre, og dei skal berre svare kort og presist.

Undervisaren stoppar øvinga når ho har vart så lenge at elevane har stilt kvarandre spørsmåla. Som oppsummering kan undervisaren velje å gjennomgå utvalde spørsmål som det vil vere meiningsfullt å snakke om i fellesskap, men det kan òg takast utgangspunkt i følgjande spørsmål:

 • Var det nokre svar som overraska dykk?
 • Har de lært noko nytt om puberteten i øvinga?
 • Kor trur de at de har kunnskapane dykkar om puberteten frå?
 • Kven har de snakka med om puberteten (til dømes venner, foreldre, annan familie)?

Kompetansemål

gjøre rede for fysiske og psykiske forandringer i puberteten og samtale om hvordan dette kan påvirke følelser, handlinger og seksualitet

Tips

Denne øvinga kan òg høve i evalueringa av undervisninga om kropp og pubertet. Men ho kan òg brukast i innleiinga av undervisningsopplegget, om ein tidlegare har jobba med emnet og det trengst repetisjon. Arbeidsarket kan bytast ut med spørsmål og svar som kvar einskild elev sjølv finn og foreslår.

Anna

Denne øvinga kan gjerast om til ein meir klassisk quiz, om undervisaren synest det er betre. Ein kan med fordel gjennomføre quizen fleire gonger, og eventuelt bruke han i evalueringa av elevane sitt utbyte av undervisninga.

Vil du gi tilbakemelding ?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.