Kven bestemmer over kroppen din

Kven bestemmer over kroppen din

 • Fag
  Samfunnsfag, generell del av læreplanen
 • Tid
  30 min
 • Type
  Fire hjørne
 • Mål
  • Elevane utviklar evne til refleksjon rundt sjølvråderett over kroppen.
  • Elevane øver seg på å gjere kompetente val knytte til sjølvråderett og grensesetjing.
  • Elevane trenar på heilt konkrete teknikkar for å handtere ulike situasjonar. Dei reflekterer over at det er ulike handlingsalternativ og fleire moglege konsekvensar av forskjellige handlingar.

Forklaring

 1. Skriv ut arket med dilemma. 
 1. Før elevane startar på øvinga, må dei få ei innføring i denne arbeidsforma. Dei skal vite at øvinga handlar om å ta stilling – også når dei er i tvil. Målet er ikkje å bli einige, men å undersøkje ulike standpunkt. Elevane skal ikkje kommentere vurderingane andre gjer. For å unngå personangrep bør elevane bruke eg-setningar. 
 1. Undervisaren stiller elevane eit spørsmål som utgjer eit dilemma, og gir dei fire moglege svar som dei då skal ta stilling til. Kvart hjørne av klasserommet representerer eit svaralternativ. Hjørnet kan merkast med ein bokstav, eit tal eller ved at undervisaren stiller seg der når svaralternativet blir lese opp. Når elevane har fått høyre alle svara, plasserer dei seg i det hjørnet som dei meiner har det beste svaralternativet.  
 1. Hjørnet «Andre alternativ» skal brukast av dei elevane som ikkje synest at dei tre andre svara er gode. Når alle har plassert seg i eit hjørne, kan øvinga halde fram på to måtar:  a. Undervisaren går til kvart hjørne og spør om det er nokon som vil fortelje kvifor dei synest dette er det beste svaret. Fordelen med denne framgangsmåten er at elevane ikkje blir pressa til å svare om dei ikkje har lyst til å argumentere for standpunktet sitt. Undervisaren spør også elevane om dei ser ulemper ved alternativet dei har valt.  b. Undervisaren ber elevane i kvart hjørne om å snakke saman i mindre grupper på to–tre personar før dei skal argumentere for standpunkta overfor resten av klassen. Fordelen med dette er at dei først får øve seg på å argumentere overfor «likesinna».   
 2. Når klassen har høyrt argumenta frå alle dei fire hjørna, spør undervisaren om det er nokon av elevane som har skifta meining etter å ha høyrt dei andre svara. Dersom det er det, har dei lov til å flytte seg til eit anna hjørne – og eventuelt fortelje om kva det var som fekk dei til å forandre meining. 

Faktaboks

Samtykke er når man uttrykker at man er enig, gir tillatelse eller har lyst til å være med på noe. Man kan for eksempel gi samtykke ved å uttrykke et ja til flørt eller sex, og det kan se ut på mange måter. Det kan være med ord eller med kroppsspråk, for eksempel hvis man smiler og går nærmere den andre personen. Samtykke er en måte å bekrefte at man ønsker å delta på.  

Man kan alltid trekke et samtykke tilbake, hvis man ikke lenger har lyst til å være med på det man har gått i gang med. Man kan også gi samtykke til én ting, men ikke til en annen. Det kan for eksempel være samtykke til å flørte, men ikke til å kysse. Derfor er det viktig at man er oppmerksom og sjekker inn hos hverandre for å forsikre seg om at alle er enige om hva som skal skje.  

Tips

Dersom eit hjørne står heilt tomt, kan elevane diskutere kvifor dei trur at ingen har plassert seg der. Dersom elevane fordeler seg veldig ulikt i hjørna, er det viktig at undervisaren prøver å vere positivt merksam på dei elevane som er i mindretal. Dersom det berre står éin elev i eit hjørne, stiller undervisaren seg der og leier øvinga derifrå. 

Kompetansemål

 • Samtale om kjensler, kropp, kjønn og seksualitet og korleis eigne og andre sine grenser kan uttrykkjast og respekterast 
 • Samtale om vennskap og tilhøyrsle og kva som påverkar relasjonar 

 • Samtale om grenser knytte til kropp, kva vald og seksuelle overgrep er, og kvar ein kan få hjelp dersom ein blir utsett for vald og seksuelle overgrep 

Vil du gi tilbakemelding ?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.