Sexpress: Greit, ugreit eller ulovlig?

Sexpress: Greit, ugreit eller ulovlig?

 • Fag
  Samfunnsfag, norsk, KRLE, naturfag
 • Tid
  60-90 min
 • Type
  Leseark, gruppeoppgave
 • Mål
  • Elevene formulerer i fellesskap sine tanker og holdninger til temaet grenser.
  • Elevene reflekterer over egne og andres grenser og hvordan respektere disse.

Beskrivelse

 1. Underviseren presenterer for elevene at de nå skal lese og snakke om seksuelle overgrep. 

NB: Husk å fortelle elevene i god tid, gjerne en dag eller to før, hva timen skal handle om. Å snakke om seksuelle overgrep kan være vanskelig for noen elever.   

 • Hvis dere ikke har arbeidet med temaet tidligere, så kan det være en god ide å starte med Politiets opplegg til bildedelin «Delbart?». Du finner lenke i listen til høyre.  
 1. Underviser deler ut elevteksten, og lar dem lese teksten individuelt. 
 1. Når alle elevene har lest ferdig, kan dere gjerne ta en snakk om det elevene har lest. Var det noe som var nytt for dem?  
 1. Deretter deles elevene i grupper på fire. 
 1. Når elevene sitter gruppevis, deler underviseren ut de ni casene (arbeidsark) til hver gruppe.  Underviser forklarer til elevene at de nå innad i gruppen skal bli enige om hvilket utsagn som hører til i kategoriene «Greit», «Ugreit» eller «Ulovlig».  
 1. Når alle gruppene har kategorisert alle casene, kan dere diskutere i fellesskap i klassen om hvorfor dere synes de forskjellige hører hjemme i de ulike kategoriene. Diskuter hvorvidt elevene har kategorisert likt, og om noen av casene kunne vært plasser under andre kategorier. Underviser kan bruke fasiten som ressurs i arbeidet.   
 1. Avslutningsvis kan det være fint å snakke om hvor man kan få hjelp om man trenger det, og høre om noen av elevene har noen spørsmål til det de har lest og lært. Hvis elevene har andre spørsmål i tilknytning til dette temaet, kan du gjerne tipse dem om den anonyme spørretjenesten ung.no.  

Den seksuelle lavalderen i Norge er 16 år, og betyr at mennesker over 16 år ikke kan ha sex eller gjennomføre seksuelle handlinger med mennesker under 16 år. Det finnes noen tilfeller hvor personen over 16 ikke straffes for å ha sex med noen under 16. 

Seksuelt overgrep 

Overgrep defineres som “en samlebetegnelse og omfatter et bredt spekter av uønskede seksuelle handlinger. Dette kan for eksempel være beføling, masturbasjon, forsøk på og gjennomført penetrasjon av kroppsåpninger med penis, fingre eller gjenstand. Det kan også være seksuelle handlinger uten direkte fysisk kontakt, for eksempel digitalt / på nett. Overvinnelse kan skje gjennom fysisk vold, trusler, makt, press, rus, manipulering eller utnyttelse av autoritetsposisjon. Seksuelt krenkende atferd defineres også som seksuelle overgrep, for eksempel i form av verbale krenkelser, slibrigheter og blotting.” (nhi.no). Seksuelle overgrep er ulovlig og straffes, men defineres ikke som voldtekt etter norsk lov. 

 

Seksuell tvang 

Seksuell tvang er utføring av seksuelle handlinger når man ikke egentlig vil, men blir mast på til det punktet der man gir etter for maset/tvangen. Etter hvert så orker man kanskje ikke å si nei mer, og gir personen sex for å slippe ubehaget av å bli mast på. Man tenker gjerne at dette ikke har særlige konsekvenser, men dette kan skape problemer med egen seksualitet og glede av sex i ettertid. Dette er et av punktene man gjerne vil ha inn i en eventuell samtykkelov. På engelsk kaller man seksuell tvang for “rape by coercion” som direkte oversettes til voldtekt ved tvang. Denne tvangen er gjerne verbal – så det er for mange vanskelig å forholde seg til overgrepet som har funnet sted. 

 

Voldtekt 

Voldtekt er ulovlig og defineres som å ha seksuell omgang ved bruk av tvang, trusler, makt eller vold; å ha seksuell omgang med noen som er bevisstløs, sover eller er så full at de ikke er i stand til å vise at de ikke har lyst; å true eller bruke vold for å få noen til å ha seksuell omgang med andre eller med seg selv” (politiet.no). Det kan være svært vanskelig å oppleve voldtekt, å komme seg gjennom tiden etter, samt å snakke med andre om voldtekt, spesielt om man har opplevd det selv. Det er viktig å snakke med noen du er trygg på om du har opplevd voldtekt, og det er også viktig å anmelde voldtekten til politiet.  

 

Overfallsvoldtekt 

Et typisk eksempel på en overfallsvoldtekt er at man går på gaten og blir overfalt og voldtatt. Denne formen for voldtekt er ikke spesielt utbredt i Norge, men det skjer også her. Vi vet at de fleste voldtekter skjer faktisk mellom mennesker som kjenner hverandre fra før av, og det er gjerne alkohol eller andre rusmidler som er involvert.  

 

Sovevoldtekt 

Sovevoldtekt skjer der offeret sover, og en annen person ufører seksuelle handlinger med kroppen til offeret. Dette er en like alvorlig voldtekt som alle andre typer, og kan også gi traumer og vanskeligheter i senere tid.  

 

Seksuell lavalder 

Den seksuelle lavalderen i Norge er 16 år, og all seksuell omgang med barn under 14 år regner som voldtekt. Dette inkluderer å få barn til å ta på seg selv eller andre. Uansett om barnet selv sier at det vil ha sex eller ikke, er dette altså voldtekt.  

Det at den seksuelle lavalderen er 16 år, betyr at mennesker over 16 år, ikke kan ha sex eller gjennomføre seksuelle handlinger med mennesker under 16 år. Denne loven finnes i hovedsak for å beskytte barn mot å bli utnyttet av voksne, samt for å hjelpe til så ungdom ikke har sex før de er klare. Om en person er under 16 år, og kjæresten deres er over 16 år, kan personen over 16 i teorien straffes med fengsel.  

 

Incest 

Incest er seksuelle handlinger gjort mellom mennesker i en familie, enten mellom søsken, foreldre og barn, eller andre voksne i en familie med andre voksne i en familie og barn. Incest er ulovlig i Norge, og all seksuell omgang mellom voksne og barn, uansett om de er i familie eller ikke, er seksuelle overgrep.  

Kompetansemål

 • Reflektere over hvordan identitet, selvbilde og egne grenser blir utviklet og utfordret i ulike fellesskap, og presentere forslag til hvordan man kan håndtere påvirkning og uønskede handlinger.

 • Informere, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål tilpasset mottaker og medium; Utforske og vurdere hvordan digitale medier påvirker og endrer språk og kommunikasjon.

 • Utforske andres perspektiv og håndtere uenighet og meningsbrytning; Identifisere og drøfte etiske problemstillinger knyttet til ulike former for kommunikasjon.

 • Drøfte spørsmål knyttet til seksuell og reproduktiv helse. 

Vil du gi tilbakemelding ?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.