Samtykke og sosiale medier

Samtykke og sosiale medier

 • Fag
  KRLE, Naturfag, Norsk, Samfunnsfag
 • Tid
  90-120 minutter
 • Type
  Film, refleksjonsoppgave
 • Mål
  • Elevene har kjennskap til reglene for bildedeling.
  • Elevene kan reflektere over hvordan man passer på seg selv og andre på nett.

Beskrivelse

 1. Fortell elevene at det nå skal handle om bildedeling. Kanskje har elevene hørt saker i media der bilder og videoer blir delt ulovlig? Mange av ungdommene som deler bilder og videoer vet kanskje at det ikke er «god stil», men det er ikke alle som vet at det også er ulovlig. Det er viktig å kjenne til regler for bildedeling, både for å respektere andre, for å passe på seg selv, og for ikke å begå en ulovlig handling som kan skade andre. 
 • Hvis du er usikker på reglene, så kan det være lurt å se gjennom materiellet «Delbart?» fra Politiet. Du finner lenke i listen til høyre.  

 1. Nå skal dere se en eller flere episoder fra serien «Nudes» om «Viktor».  Opplegget fungerer best om dere ser enten del 1 (20 min) eller del 1, 2 og 3 (56 min) (lenke i listen til høyre). Stopp episodene underveis, og diskuter med elevene: 

Del 1 

 • Stopp episoden på 3.00: 
  Spør elevene: Hva er deres førsteinntrykk av Viktor? Virker han som en ålreit type? 
 • Stopp episoden på 8.00: 
  Spør elevene: Hva tror dere har skjedd på denne festen?
 • Etter episoden: 
  Skriv Miriams versjon av det som skjedde den kvelden, og følelsen hun satt med morgenen etter eller skriv en dialog mellom Viktor og Miriam, der de snakker om det som skjedde 

Del 2 

 • Stopp på 6.00 
  Hvem har påvirket synet og holdningene til Viktor? Endrer det seg i løpet av episodene? 
 • Stopp på 10.40 
  Nikoline skal sende en melding til bestevenninnen sin der hun forteller om tankene sine rundt det som skjer med Viktor. Hva sier hun? 
 • Stopp på 18.00 
  Er det et problem at Viktors medelever tar ansvar for å dømme han? Hvorfor?  

Del 3 

 • Stopp på 4.30 
  «Noen folk er rett og slett bare mer følsomme enn andre» – Hvor plasserer Viktor ansvaret? 
 • Etter episoden: 
  Politiet spør Viktor «Hvorfor gjorde du dette da?» – hva tror dere? 

 1. Det kan være fint å runde av timen med en felles klassesamtale. Dere kan jobbe med spørsmålene uavhengig av om dere har sett del 1 eller alle delene.  
  • Hvordan kan man vite om den man sender et nakenbilde til gjerne vil ha det? 
  • Hva kan man gjøre hvis man mottar et nakenbilde man ikke har gitt samtykke til? 
  • Hva kan du gjøre hvis noen deler et nakenbilde av deg? 
  • Hva betyr «privat»? 
  • Hva betyr «tillit»? 

Kompetansemål

 • Utforske korleis teknologi har vore og framleis er ein endringsfaktor, og drøfte innverknaden teknologien har hatt og har på enkeltmenneske, samfunn og natur.
 • Utforske og reflektere over eigne digitale spor og høvet til å få sletta spora og å verne om retten ein sjølv og andre har til privatliv, personvern og opphavsrett.

 • Utforske og vurdere hvordan digitale medier påvirker og endrer språk og kommunikasjon.

 • Identifisere og drøfte etiske problemstillinger knyttet til ulike former for kommunikasjon.

 • Drøfte spørsmål knyttet til seksuell og reproduktiv helse. 

Har du noe på hjertet?

Alt materiellet i Kunnskapsportalen blir fortløpende vurdert og oppdatert. Dersom du har spørsmål eller kommentarer til noe av innholdet, ta kontakt, gi oss beskjed eller still spørsmål, så ser vi på saken.