Hva er samtykke?

Hva er samtykke?

 • Fag
  KRLE, Norsk, Samfunnsfag
 • Tid
  45-90 minutter
 • Type
  Gruppearbeid, caser
 • Mål
  • Elevene kan forklare hva samtykke betyr.
  • Elevene vet hva det vil si å overskride/få krysset egne og krysse/overskride andres grenser.

Beskrivelse

 1. Fortell elevene at de skal jobbe med begrepet samtykke. Skriv «samtykke» på tavlen og la elevene fortelle hva de assosierer med ordet. Kanskje har noen hørt om samtykke i media?  
 1. Fortell elevene at det nå skal handle om hvordan vi alle kan bli gode til å gi og få samtykke. Det vil si at man spør om lov, og at den andre sier ja eller nei. Det skal også handle om at man også alltid har lov til å ombestemme seg, selv om man først har sagt ja til å være med på noe.  For å ha noen eksempler å jobbe ut ifra skal dere se tegnefilmen «Hva er samtykke?» (ca. 4 minutter)  
 1. Deretter deles elevene i seks grupper. De får tildelt et case hver med en illustrasjon fra filmen de har sett (ligger i arbeidsarket for oppgaven).  La elevene arbeide med bildet og de tilhørende spørsmål fra arbeidsarket.  
 1. Elevene fremlegger svar sine for resten av klassen. 

Faktaboks

Samtykke er når man uttrykker at man er enig, gir tillatelse eller har lyst til å være med på noe. Man kan for eksempel gi samtykke ved å uttrykke et ja til flørt eller sex, og det kan se ut på mange måter. Det kan være med ord eller med kroppsspråk, for eksempel hvis man smiler og går nærmere den andre personen. Samtykke er en måte å bekrefte at man ønsker å delta på.  

Man kan alltid trekke et samtykke tilbake, hvis man ikke lenger har lyst til å være med på det man har gått i gang med. Man kan også gi samtykke til én ting, men ikke til en annen. Det kan for eksempel være samtykke til å flørte, men ikke til å kysse. Derfor er det viktig at man er oppmerksom og sjekker inn hos hverandre for å forsikre seg om at alle er enige om hva som skal skje.  

Kompetansemål

 • Reflektere over korleis identitet, sjølvbilete og eigne grenser blir utvikla og utfordra i ulike fellesskap, og presentere forslag til korleis ein kan handtere påverknad og uønskte hendingar.

 • Informere, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål tilpasset mottaker og medium.
 • Bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer.

 • Identifisere og drøfte etiske problemstillinger knyttet til ulike former for kommunikasjon.
 • Utforske andres perspektiv og håndtere uenighet og meningsbrytning.

Har du noe på hjertet?

Alt materiellet i Kunnskapsportalen blir fortløpende vurdert og oppdatert. Dersom du har spørsmål eller kommentarer til noe av innholdet, ta kontakt, gi oss beskjed eller still spørsmål, så ser vi på saken.