Over grensen

Over grensen

 • Fag
  Samfunnsfag
 • Tid
  45-90 minutter
 • Type
  Bilder og dilemmaer
 • Mål
  Eleven kan gi eksempler på hva man gjøre hvis man opplever at egne eller andres grenser blir overskredet.

Beskrivelse

 1. Skriv ut arbeidsarkene.

 1. Fortell elevene at de nå skal arbeide med situasjoner hvor det kan være vanskelig å vite om grenser blir overskredet eller respektert.

 1. Inndel klassen i grupper på 3-4 elever per gruppe.

 1. Hver gruppe får et sett situasjonskort. De skal skiftes om å trekke situasjonskort. Deretter skal gruppen diskutere:
  • Hva skjer på kortet?
  • Er det grenser som blir overskredet?
  • Er det grenser som blir respektert?
  • Hva burde man gjøre i den situasjonen som kortet viser?

 1. Felles oppsummering med en gjennomgang av alle, eller av utvalgte situasjonskort. Dere kan for eksempel snakke om:
  • Hva skjer på kortet?
  • Har gruppene forskjellige oppfattelse av hva kortet viser? Hvis ja, hvorfor er det sånn?
  • Hvordan kan man være oppmerksom på at ens egne grenser ikke alltid er de samme som andres?
  • Hva kan man gjøre for å vite om man respekterer andres grenser?

Kompetansemål

 • Reflektere over variasjonar i identitetar, seksuell orientering og kjønnsuttrykk, og eigne og andre sine grenser knytte til kjensler, kropp, kjønn og seksualitet og drøfte kva ein kan gjere om grenser blir brotne.
 • Gi døme på kva lover, reglar og normer er og kva slags funksjon dei har i samfunn, og
  reflektere over konsekvensar av å bryte dei.

Har du noe på hjertet?

Alt materiellet i Kunnskapsportalen blir fortløpende vurdert og oppdatert. Dersom du har spørsmål eller kommentarer til noe av innholdet, ta kontakt, gi oss beskjed eller still spørsmål, så ser vi på saken.