Sant eller usant om puberteten

Sant eller usant om puberteten

 • Fag
  Naturfag
 • Tid
  25 minutter
 • Type
  Quiz
 • Mål
  • Elevane skal kunne forklare hva som skjer under puberteten.
  • Elevene skal kunne gi eksempel på nye kunnskaper de har fått om puberteten gjennom arbeidet med øvingen.

Beskrivelse

Målgruppe: 5. trinn

 1. Underviseren forteller elevene at de skal gjøre en øvelse som heter «Sant eller usant om puberteten», der de skal svare på en rekke spørsmål om emnet.
 1. Hver elev får utlevert et kort der det står et spørsmål med svaralternativer, samt det korrekte svaret. Elevene skal gå rundt i klasserommet, og hver gang de møter en annen elev, stopper de opp og stiller hverandre det spørsmålet de har på kortet. Når de to elevene har stilt og svart på hverandres spørsmål, bytter de kort og går videre rundt i klassen, inntil de finner en ny person å snakke med.
 1. Det gjelder å nå rundt til så mange forskjellige klassekamerater og rekke å besvare så mange spørsmål som mulig. De kan godt svare på det samme spørsmålet flere ganger til forskjellige klassekamerater. De skal ikke kommentere hverandres svar, og de skal bare svare kort og presist.
 1. Underviseren stopper øvelsen når du vurderer at den har vart lenge nok til at elevene har rukket å stille hevrandre spørsmålene.
 1. Som oppsummering kan underviseren velge å gjennomgå utvalgte spørsmål som det vil være meningsfullt å snakke om i fellesskap, men det kan også tas utgangspunkt i følgende spørsmål:
  • Var det noen svar som overrasket dere?
  • Har dere lært noe nytt om puberteten i øvelsen?
  • Hvor tror dere at dere har kunnskapene deres om puberteten fra?
  • Hvem har dere snakket med om puberteten (for eksempel venner, foreldre, annen familie)?

Kompetansemål

 • Gjøre rede for fysiske og psykiske forandringer i puberteten og samtale om hvordan dette kan påvirke følelser, handlinger og seksualitet.

Har du noe på hjertet?

Alt materiellet i Kunnskapsportalen blir fortløpende vurdert og oppdatert. Dersom du har spørsmål eller kommentarer til noe av innholdet, ta kontakt, gi oss beskjed eller still spørsmål, så ser vi på saken.