Kroppen på spill

Kroppen på spill

 • Fag
  Naturfag, samfunnsfag
 • Tid
  30-45 minutter
 • Type
  Spill
 • Mål
  • Elevene skal kunne svare på faktaspørsmål om kropp og pubertet.
  • Elevene skal kunne sette opp konkrete handlingsalternativer for dilemmaer som angår kropp og pubertet.

Beskrivelse

Målgruppe: 6. og 7. trinn

 1. Hver gruppe får utlevert spillebrett, dilemmakort, spørsmålskort og spilleregler (ferdig kopiert opp av underviser). Underviseren kan eventuelt klippe ut spørsmålskort og dilemmakort på forhånd, slik at elevene ikke ser spørsmålene og dilemmaene før spillet starter. Alternativt kan elevene selv klippe ut kortene før spillet begynner.

 1. Underviseren instruerer elevene i spillets gang. Spørsmålskortene og dilemmakortene legges i hver sin bunke med teksten ned.

 • Spillebrikkene settes på start, og elevene kaster terning om hvem som skal starte. Spillet settes i gang ved at den som skal starte, kaster terningen og rykker fremover det antall felt som terningen viser.
 • Lander en spiller på et spørsmålsfelt, skal en av motspillerne trekke det øverste spørsmålskortet i bunken og lese spørsmålet høyt for den spilleren som står på spørsmålsfeltet. Kan spilleren svare riktig, får de kaste en gang til. Svarer spilleren feil, må de vente en omgang.
 • Lander en spiller på et dilemmafelt, skal de trekke et dilemmakort som leses høyt for de andre spillerne. Spilleren skal deretter vente en omgang, som skal brukes til å tenke igjennom hvilken handlingsmulighet de vil velge som løsning på dilemmaet.
 • Før spilleren kaster igjen, må de fortelle de andre spillerne hvilken løsning de vil velge, og forklare hvorfor hen mener at det er den beste. Hvis en spiller velger den løsningen som er «noe annet», må de fortelle hvordan de heller synes dilemmaet bør håndteres. Lander en spiller på et felt der det står «rykk to felt tilbake» eller «slå et ekstra kast», skal spilleren gjøre det som står på feltet.
 • Den spilleren som kommer først i mål, har vunnet.

Kompetansemål

 • Gjøre rede for fysiske og psykiske forandringer i puberteten og samtale om hvordan dette kan påvirke følelser, handlinger og seksualitet.

 • Reflektere over variasjonar i identitetar, seksuell orientering og kjønnsuttrykk, og eigne og andre sine grenser knytte til kjensler, kropp, kjønn og seksualitet og drøfte kva ein kan gjere om grenser blir brotne.

Har du noe på hjertet?

Alt materiellet i Kunnskapsportalen blir fortløpende vurdert og oppdatert. Dersom du har spørsmål eller kommentarer til noe av innholdet, ta kontakt, gi oss beskjed eller still spørsmål, så ser vi på saken.