Er det samtykke?

Er det samtykke?

 • Fag
  Samfunnsfag
 • Tid
  45-90 minutter
 • Type
  Film, bilder og gruppearbeid
 • Mål
  • Elevene skal kunne komme med forslag til hva samtykke betyr.
  • Elevene skal vite hva det vil si å få krysset egne og andres grenser.

Beskrivelse

 1. Print ut arbeidsarket.

 1. Fortell elevene at det skal handle om det som heter samtykke. Samtykke er et ord som betyr at man er enige om noe, og at de som er med på det man gjør, gjerne vil være med. Fortell elevene at de først skal se en liten tegnefilm som viser seks eksempler på at det ikke er samtykke. Etter filmen skal klassen jobbe med de seks eksemplene og komme med forslag til hvordan man kan bli bedre til å snakke om og forstå hva samtykke er.

 1. Skriv «samtykke» på tavlen og la elevene fortelle hva de umiddelbart tenker når de hører ordet. Kanskje noen har hørt om ordet i media? Spør om elevene har hørt ordet før og hva de eventuelt har hørt om det.

 1. Se filmen «Samtykke?»

 1. Diskuter i plenum eller i grupper:
  • Hva handlet filmen om?
  • Får eksemplene i filmen dere til å tenke på andre eksempler? Hvilke?
   (Husk avtalene i et trygt rom – ikke snakk om private ting, men hold det i det generelle. Hvis klassen ikke har laget øvelsen Et trygt rom, kan den med fordel gjøres før denne timen).
  • Hvorfor er det viktig å lære om samtykke?

 1. Fortell elevene at det nå skal handle om hvordan vi alle kan bli gode til å gi og få samtykke. Det vil si at man spør om lov, og den andre får mulighet til å si ja eller nei. Det skal også handle om at man gjerne kan ombestemme seg, selv om man først har sagt ja til å være med på noe.

 1. Del elevene inn i seks grupper så de kan få et arbeidsark hver. La elevene arbeide med bildet og de tilhørende spørsmålene på arket.

 1. Etter gruppearbeidet fremlegger hver gruppe svarene sine for resten av klassen.

Kompetansemål

 • Reflektere over variasjonar i identitetar, seksuell orientering og kjønnsuttrykk, og eigne og andre sine grenser knytte til kjensler, kropp, kjønn og seksualitet og drøfte kva ein kan gjere om grenser blir brotne.

Har du noe på hjertet?

Alt materiellet i Kunnskapsportalen blir fortløpende vurdert og oppdatert. Dersom du har spørsmål eller kommentarer til noe av innholdet, ta kontakt, gi oss beskjed eller still spørsmål, så ser vi på saken.