Samtykke og puberteten (5. – 7. trinn)

Samtykke og puberteten (5. – 7. trinn)

Temaet for årets Uke 6-kampanje for 5. – 7. trinn er «Samtykke og puberteten», og i årets materiell vil du finne flere gode ressurser for å kunne gi dine elever en trygg og god introduksjon til pubertet og samtykke.

Hensikten med årets kampanje er at elevene skal være trygge i egen kropp, kunne merke egne og andres grenser, samt få kunnskap om hva som skjer under puberteten.

Årets kampanjepakke består av tekster til elev, underviser og foreldre, håndplukkede oppgaver og PowerPointpresentasjon. Oppgavene ligger «innbakt» i PowerPointen, og det anbefales derfor å bruke denne til å strukturere undervisningen.