Kampanje 2023

Kampanje 2023

Velkommen til kampanjesidene for Uke 6 og Uke 16 2023! 

Hvordan kan du jobbe med respekt i klasserommet? Er egentlig samtykke så viktig? Hvordan kan du skape dialog om utfordrende temaer slik som seksuelle overgrep? Hva kan man gjøre for å ivareta egne grenser, samt respektere andres?  

Dette – og mye mer – dekker vi i årets kampanjer fra Sex og Politikk; #læromsamtykke.  

Kampanjen er alderstilpasset og i tråd med læreplanene, og inneholder følgende temaer for de ulike trinnene:  

  • 1.-4.trinn: Samtykke og vennskap 
  • 5.-7.trinn: Samtykke og pubertet 
  • 8.-10.trinn: Samtykke og meg  
  • VGS: Samtykke er sexy!  

Har du spørsmål eller innspill til årets kampanjer? Eller ønsker du å være superbruker?  

Kontakt oss gjerne på uke6@uke6.no  

Presse eller andre henvendelser, kontakt teamleder for seksualitetsundervisning Vilde Graff Senje på vilde@sexogpolitikk.no.