Innlegg

Aktuelt i 2020Sex og Politikk

Ny retningslinje for helsehjelp for personer med kjønnsinkongruens

Sex og Politikk gratulerer Norge og Helsedirektoratet med den…