Innlegg

Sex og Politikks innføring i fagfornyelsen i grunnskolen og videregående skole

Over 40 nye læreplaner for grunnskolen og videregående skole…
Undervisningsmateriell om FNs bærekraftsmålSex og Politikk

Fulltegnet konferanse om fagfornyelsen 29. oktober

29. oktober inviterte Sex og Politikk til konferanse på OsloMet…