TEMA FOR UKE 6 2021 ER «TRIVSEL I PANDEMIEN»

Etter et annerledes år har barn og unge måttet tilpasse seg en mer digital hverdag. Koronapandemien, med lockdown, digital undervisning og sosial distansering, har ført til en annerledes hverdag – en hverdag hvor behovet for trivsel, fysisk kontakt og nærhet har økt mens restriksjonene gjør det vanskelig. Selv om mange rapporterer at de har det bra, viser undersøkelser også at halvparten av unge mennesker ikke er fornøyde med livet sitt under pandemien. Dette er en markant nedgang fra tidligere målinger. Ifølge en studie om mediebruk og psykososiale konsekvenser gjort av Sintef og UiO rapporterte nemlig 86 % av ungdommer at de var fornøyde med livene sine før pandemiens inntog, mot 49 % etter. Denne dramatiske nedgangen er foruroligende.

I år feirer Uke 6 ti år! Siden 2010 har Sex og Politikk tilbudt Uke 6 – gratis seksualitetsundervisningsmateriell til grunnskolen, med ønske om å sette fokus på positiv seksualitet. Dette er noe vi vil fortsette med, og med vår kampanjepakke for Uke 6 2021, “Trivsel i pandemien”, ønsker vi å bidra til en varmere og tryggere hverdag hvor barn og unge kan trives, selv om vi lever i en vanskelig tid. Hverdagen til barn og unge har siden pandemiens utbrudd blitt enda mer knyttet til digitale kanaler, derfor gir vi mer plass til temaene som omhandler digital seksualitet – #DIGseksualitet – i årets kampanjepakke.

Vi er glad for å kunne formidle at årets Uke 6-ambassadør er Elevorganisasjonen, som vil hjelpe oss å spre ordet om viktigheten av seksualitetsundervisningen og Uke 6!

KAMPANJEPAKKE «TRIVSEL I PANDEMIEN»

Gjennom Uke 6-kampanjen 2021 «Trivsel i pandemien» håper vi  å skape dialog og læring rundt sentrale temaer i barn og unges liv, som kan hjelpe dem med økt forståelse rundt følelser, pubertet og seksualitet i en stadig mer digitalisert hverdag.

For å gjøre det så enkelt som mulig for deg som underviser, skolehelsetjenesten eller skoleleder å gjennomføre en synlig og engasjerende Uke 6-kampanje på din skole, har vi laget en kampanjepakke knyttet til hvert av de tre undertemaene og tilpasset de ulike alderstrinnene i skolen. Alle kampanjepakkene finnes på denne nettsiden, og hver av dem består av utvalgte oppgaver fra Uke 6-materiellet, samt PowerPoint- presentasjoner, lenker til eksterne ressurser og quizer.

Tema for Uke 6-kampanjen 2021 er stemt frem gjennom den årlige brukerevalueringen. Vil du være med å stemme frem tema for neste Uke 6-kampanje? – Registrer deg som Uke 6-underviser.

1–4. TRINN: NÆRHET OG EMPATI I AVSTANDENS TID

Sosial distansering er et av hovedtiltakene for å bremse utviklingen av pandemien. Det er ikke lett å være barn når en så viktig del av deres utvikling, nemlig fysisk nærhet, ikke lenger er smittevern-vennlig. Spørsmålet vi har stilt oss er: Hvordan påvirker det barn og deres intuisjon å tenke på andre barn som potensielle smittekilder og de utenfor kohorten som potensielt “farlige”? Vårt svar er at den sosiale avstanden skaper noen utfordringer når barn skal lære om empati og medfølelse for hverandre og verden rundt seg, samtidig som bruk av sosiale medier blir en større del av hverdagen. I oppgavene for årets kampanje for 1.4. trinn ser vi derfor nærmere på trivsel, gode følelser og nettvett.

5–7. TRINN: PUBERTET PÅ VENT!

Puberteten er en fase hvor kropp, hormoner og følelser er i endring, og den fortsetter  selv om mange av planene våre for året er satt på vent. På grunn av pandemien har også mye mer av kontakten mellom ungdom blitt overført til digitale arenaer og blitt mindre spontan. Forståelse av endringene i kroppen og digital trivsel og grensesetting over nett er derfor fokuset i årets oppgaver i kampanjen for 5.–7. trinn.

8–10. TRINN: DIGITAL SEKSUALITET

#DIGseksualitet

For å holde kontakten med venner og familie har sosiale medier og meldingstjenester vært veldig viktig for mange ungdom. Ungdom bruker 7,4 timer per dag i snitt online, og de fleste bruker fem til ni timer på internett daglig. Dette betyr at  den sosiale kontakten har blitt enda mer digital enn tidligere. Derfor har vi i årets kampanje valgt oppgaver for 8.–10. trinn som tar for seg flørt, nettdating og digital mobbing. Disse oppgavene har som mål å få i gang felles refleksjon i klassen over positive og negative sider med digital kommunikasjon.

TIPS TIL GJENNOMFØRING AV UKE 6-KAMPANJEN

Kampanjeuka i februar gir en god anledning til å trekke frem kompetansemålene knyttet til kropp, identitet, kjønn og seksualitet i undervisningen i ulike fag, gjennom godt og tverrfaglig samarbeid mellom ledelse og ansatte.

Fra den årlige brukerevalueringen av Uke 6 vet vi at mange skoler rundt omkring i landet arrangerer en temauke i kalenderårets sjette uke, der faglærere, sosiallærere og helsesykepleiere jobber sammen, slik at elevene får anledning til å arbeide med tematikken over flere dager og i ulike fag. Hvordan kampanjeuka gjennomføres varierer fra skole til skole, men vi har samlet noen tips og triks som dere kan ta med dere i planleggingsarbeidet på deres skole.  

 • BLI UKE 6-UNDERVISER!

  Selv om vi på denne siden byr på et utvalg av oppgaver fra Uke 6-materiellet som er knyttet til årets kampanjetema, kan det være at den enkelte skolen eller klassen har spesifikke utfordringer eller behov som bedre kan adresseres gjennom andre Uke 6-øvelser. Vi anbefaler derfor at rektor, avdelingsleder eller hver enkelt underviser registrerer seg som bruker av Uke 6 på nettsiden www.uke6.no for tilgang til det fullstendige undervisningsmateriellet. Uke 6 er helt gratis og kan brukes når som helst på året.

 • BRUK KAMPANJEPAKKEN!

  Bruk gjerne kampanjepakken på denne siden som inspirasjon til undervisningen i hvert fag og til tverrfaglig samarbeid. Planlegg gjerne opplegg med avdelingen eller teamet ditt, samt skolens helsesykepleier eller sosiallærer, for å få et så helhetlig og koordinert opplegg som mulig for elevene gjennom kampanjeuka.

 • FÅ ELEVRÅDET MED!

  Involver elevrådet i planleggingen av kampanjeuka og utfordre elevene til å lage egne aktiviteter styrt av elevene selv. Vi har laget et eget opprop for elever som ønsker å presse på for mer seksualitetsundervisning! Elevrådet kan gjerne inviteres til å evaluere kampanjeuka når den er over – da blir uka enda bedre neste år!

 • ARRANGER SMITTEVERNVENNLIG KICK-OFF!

  Inviter (gjerne digitalt, avhengig av smittevernsanbefalingene fra myndighetene) alle elevene på hele skolen til temadag/time til kickoff og introduser temaet trivsel i pandemien. Inviter gjerne lokale influensere, ungdomspolitikere og/eller fagpersoner og representanter fra relevante organisasjoner, og sørg for å tipse lokalpressen om kampanjeuka.

 • FØLG MED PÅ SOSIALE MEDIER!

  Sjekk ut hva andre gjør! Sex og Politikk publiserer informasjon om lokale aktiviteter og informasjon som er til inspirasjon for andre på Facebook (Sex og Politikk) og Instagram (#DIGseksualitet). Følg med i pressen og sosiale medier på hva som rører seg rundt temaet trivsel i pandemien og plukk opp ferske nyheter og informasjon. Send oss gjerne tips på uke6@uke6.no om det er noe Sex og Politikk bør publisere i våre kanaler!

1.–4. TRINN: NÆRHET OG EMPATI I AVSTANDENS TID

Sosial distansering er et av hovedtiltakene for å bremse utviklingen av pandemien. Det er ikke lett å være barn når en så viktig del av deres utvikling, nemlig fysisk nærhet, ikke lenger er smittevern-vennlig. Spørsmålet vi har stilt oss er: Hvordan påvirker det barn og deres intuisjon å tenke på andre barn som potensielle smittekilder og de utenfor kohorten som potensielt “farlige”? Vårt svar er at den sosiale avstanden skaper noen utfordringer når barn skal lære om empati og medfølelse for hverandre og verden rundt seg, samtidig som bruk av sosiale medier blir en større del av hverdagen. I oppgavene for årets kampanje for 1.–4. trinn ser vi derfor nærmere på trivsel, gode følelser og nettvett.

KAMPANJEPAKKE FOR 1.–4. TRINN

Tre håndplukkede oppgaver fra Uke 6-materiellet
med tips til undervisningen
Last ned Uke 6-oppgavene

PowerPoint-presentasjon om tematikken
Last ned PowerPoint-presentasjon

Kahoot
Gå til Kahoot

Lenker til relevante filmer i ressursbanken
Gå til ressursbanken

5.–7. TRINN: PUBERTET PÅ VENT!

Puberteten er en fase hvor kropp, hormoner og følelser er i endring, og den fortsetter  selv om mange av planene våre for året er satt på vent. På grunn av pandemien har også mye mer av kontakten mellom ungdom blitt overført til digitale arenaer og blitt mindre spontan. Forståelse av endringene i kroppen, og digital trivsel og grensesetting over nett er derfor fokuset i årets oppgaver i kampanjen for 5.–7. trinn.

KAMPANJEPAKKE FOR 5.–7. TRINN

Tre håndplukkede oppgaver fra Uke 6-materiellet
med tips til undervisningen
Last ned Uke 6-oppgavene

PowerPoint-presentasjon om tematikken
Last ned PowerPoint-presentasjon

Kahoot
Gå til Kahoot

Lenker til relevante filmer i ressursbanken
Gå til ressursbanken

8.–10. TRINN: DIGITAL SEKSUALITET

For å holde kontakten med venner og familie har sosiale medier og meldingstjenester vært veldig viktig for mange ungdom. Ungdom bruker 7,4 timer per dag i snitt online, og de fleste bruker FEM til NI timer på internett daglig. Dette betyr at  den sosiale kontakten har blitt enda mer digital enn tidligere. Derfor har vi i årets kampanje valgt oppgaver for 8.–10. trinn som  tar for seg flørt, nettdating og digital mobbing. Disse oppgavene har som mål å få i gang felles refleksjon i klassen over positive og negative sider med digital kommunikasjon.

KAMPANJEPAKKE FOR 8.–10. TRINN

Tre håndplukkede oppgaver fra Uke 6-materiellet
med tips til undervisningen
Last ned Uke 6-oppgavene

PowerPoint-presentasjon om tematikken
Last ned PowerPoint-presentasjon

Kahoot
Gå til Kahoot

Lenker til relevante filmer i ressursbanken
Gå til ressursbanken

ÅRETS UKE 6-AMBASSADØR ER ELEVORGANISASJONEN

«2020 og nå 2021 har vært en krevende tid for mange barn og unge, og har vært preget av sosial nedstenging, lite kontakt og mye usikkerhet. Samtidig som det meste av kontakt med venner og nære skjer over digitale plattformer, blir også skolen, og dermed seksualitetsundervisningen, flyttet til digitale arenaer. Seksualitetsundervisningen må oppleves som trygg for alle og må derfor prioriteres under covid-19, selv om det er en av de temaene som er lett å skyve til side. Derfor ønsker Elevorganisasjonen å være en aktiv stemme og bidra til at alle barn og unge får den helhetlige og gode seksualitetsundervisningen de har rett på, covid-19 eller ikke.»

Elevorganisasjonen

Ronja Larsen - Sentralstyremedlem Elevorganisasjonen - nettside

Ronja Larsen
Sentralstyremedlem

Mathilde Christine Eriksen - Fylkesstyremedlem Elevorganisasjonen Troms og Finnmark

Mathilde Christine Eriksen
Fylkesstyremedlem, Troms og Finnmark

Sondre Undheim Lokøy - Leder Elevorganisasjonen Rogaland

Sondre Undheim Lokøy
Leder, Rogaland

Mildrid Waagan Iversen - Nestleder Elevorganisasjonen Møre og Romsdal

Mildrid Waagan Iversen
Nestleder, Møre og Romsdal

ØNSKER DU TILGANG TIL HELE VÅRT UNDERVISNINGSMATERIELL?

TIDLIGERE ÅRS KAMPANJER

Uke 6 2020 #forventningsfri
#lykkeligvitende morktbanner