TEMA FOR UKE 6 2020 ER «PRESS OG FORVENTNINGER»

– en høyst aktuell problemstilling for en generasjon av barn som i økende grad rapporterer om stress og psykiske helseplager

I dagens samfunn, hvor personlige egenskaper evalueres og rangeres i alt fra skole til sosiale medier, møter barn og unge på press og forventninger fra langt flere kanter enn tidligere generasjoner har gjort. Selv om de fleste rapporterer at de har det bra, både fysisk og psykisk, er det en betydelig andel som sliter med ulike former for psykiske helseutfordringer i hverdagen

Følelser

Som en del av det forebyggende arbeidet mot press og mental uhelse, er det viktig at barn lærer å kommunisere om følelser. Ved å tidlig gi barn et bredt og felles begrepsapparat, vil de lettere kunne gjenkjenne ulike følelser, både i seg selv og hos andre. Dette er grunnleggende ferdigheter for å senere kunne forstå når de eller andre føler, eller blir utsatt for, press – samt hvordan håndtere dette. Derfor har vi valgt “følelser” som undertema for Uke 6-kampanjen på 1.-4. trinn.

Kropp og kroppsidealer

Noe av presset som barn og unge føler på handler om kropp og kroppsidealer, og spesielt blant jenter ser man en sammenheng mellom kroppsbilde og depressive symptomer. Når det er sagt må det likevel understrekes at også gutter kan utvikle et negativt kroppsbilde og spiseforstyrrelser. Både jenter og gutter som har et negativt kroppsbilde utvikler det gjerne tidlig, ofte allerede på barneskolen. Derfor har vi valgt “kroppspress” som undertema for Uke 6-kampanjen på 5.-7. trinn. 

Forskjellen mellom porno og sex

Når barn entrer tenårene er det mange som blir nysgjerrig på nakenhet og sex, og en betydelig andel ungdomsskoleelever i Norge oppsøker porno. I seg selv er ikke det å se porno nødvendigvis problematisk, men kan bl.a. føre til at ungdom får urealistiske forventninger til sex, både når det gjelder dem selv og andre. Derfor har vi valgt “forskjellen mellom porno og sex” som undertema for Uke 6-kampanjen på 8.-10. trinn.

Kampanjepakke for Uke 6 2020

Gjennom Uke 6-kampanjen 2020 håper vi således å skape dialog og læring rundt sentrale temaer i barn og unges liv, som kan hjelpe dem å forstå og håndtere press og forventninger de møter på i hverdagen sin.

For å gjøre det så enkelt som mulig for deg som underviser, helsesykepleier eller skoleleder å gjennomføre en synlig og engasjerende Uke 6-kampanje på din skole, har vi laget en kampanjepakke knyttet til hvert av de tre undertemaene. Alle kampanjepakkene finnes på denne siden, og hver av dem består av utvalgte oppgaver fra Uke 6-materiellet, samt PowerPoint- presentasjoner, lenker til eksterne ressurser, quizer, plakater og informasjonsskriv.

Tema for Uke 6-kampanjen 2020 er stemt frem gjennom den årlige brukerevalueringen. Vil du være med å stemme frem tema for neste Uke 6-kampanje? Registrer deg som Uke 6-underviser her.

Ung og interessert i
seksuelle rettigheter?

Tips til gjennomføring av Uke 6-kampanjen

Kampanjeuka i februar gir en god anledning til å trekke frem kompetansemålene knyttet til kropp, identitet, kjønn og seksualitet i undervisningen i ulike fag, gjennom godt og tverrfaglig samarbeid mellom ledelse og ansatte.

Fra den årlige brukerevalueringen av Uke 6 vet vi at mange skoler rundt omkring i landet arrangerer en temauke i kalenderårets sjette uke, der faglærere, sosiallærere og helsesykepleiere jobber sammen, slik at elevene får anledning til å arbeide med tematikken over flere dager og i ulike fag. Hvordan kampanjeuka gjennomføres varierer fra skole til skole, men det finnes likevel noen kjennetegn på tvers av suksessfulle Uke 6-kampanjer.

Dersom din skole ønsker å gjennomføre en kampanjeuke lokalt, har vi noen tips og triks som dere kan ta med dere i planleggingsarbeidet:

 • Bli Uke 6-underviser!

  Selv om vi på denne siden byr på et utvalg av oppgaver fra Uke 6-materiellet som er knyttet til årets kampanjetema, kan det være at den enkelte skolen eller klassen har spesifikke utfordringer eller behov som bedre kan adresseres gjennom andre Uke 6-øvelser. Vi anbefaler derfor at rektor, avdelingsleder eller hver enkelt underviser registrerer seg som bruker av Uke 6 på www.uke6.no for tilgang til det fullstendige undervisngsmateriellet. Uke 6 er helt gratis, og kan brukes når som helst på året.

 • Bruk kampanjepakken!

  Bruk gjerne kampanjepakken på denne siden som inspirasjon til undervisningen i hvert fag og til tverrfaglig samarbeid. Planlegg gjerne opplegg med avdelingen eller teamet ditt, samt skolens helsesykepleier eller sosiallærer, for å få et helhetlig og koordinert opplegg som mulig for elevene gjennom kampanjeuka.

 • Få elevrådet med!

  Involver elevrådet i planleggingen av kampanjeuka og utfordre elevene til å lage egne aktiviteter styrt av elevene selv. Vi har laget et eget opprop for elever som ønsker å presse på for mer seksualitetsundervisning! Elevrådet kan gjerne inviteres til å evaluere kampanjeuka når den er over – da blir uka enda bedre neste år!

 • Arranger kick-off!

  Inviter gjerne alle elevene på hele skolen til temadag/-time til kickoff og introduser temaet press og forventninger. Inviter gjerne lokale influensere, ungdomspolitikere og/eller fagpersoner og representanter fra relevante organisasjoner og sørg for å tipse lokalpressen om kampanjeuka.

 • Vær synlig!

  Gjør det synlig på skolen at det er kampanjeuka: heng opp plakater, del ut informasjonsskriv til foreldre og informer om kampanjeuka på nett og sosiale medier. Involver gjerne FAU og engasjerte foresatte og vurder hvordan hjemmet også kan være en arena for refleksjon og samtaler om press og forventninger. Både plakater og informasjonsskriv vil bli tilgjengelige på denne nettsiden i god tid før kampanjeuken.

 • Følg med på sosiale medier!

  Sjekk ut hva andre gjør! Sex og Politikk publiserer informasjon om lokale aktiviteter på Facebook (Sex og Politikk) og Instagram (#forventningsfri) og informasjon som er til inspirasjon for andre. Følg med i pressen og sosiale medier på hva som rører seg rundt temaet press og forventninger og plukk opp ferske nyheter og informasjon. Send oss gjerne tips på uke6@uke6.no om det er noe Sex og Politikk bør publisere i våre kanaler!

Kampanjepakke for 1.-4. trinn

Å forstå og lytte til egne følelser

Det å føle seg usikker på seg selv, kan være en alminnelig del av barndommen. Man skal etter hvert venne seg til en ny kropp, nye følelser og omverdenens økende krav til å ta stilling og treffe valg. Mange begynner å tenke mer over hvordan de har lyst til å være og å se ut. Behovet for ”å passe inn” i de forskjellige sosiale fellesskapene kan presse på. Det kan derfor føles som en usikker og sårbar tid. 

Seksualitetsundervisningen i barneskolen er et opplagt forum for å gi barn og unge trening i å føle etter, oppfatte og reagere på følelser hos seg selv og andre, og således styrke elevenes forståelse av og evne til å sette ord på følelser som de selv har hatt eller sett andre ha. I tillegg til å være viktig for dere psykososiale utvikling, er disse ferdighetene integrert i læreplanens kompetansemål for 2. og 4. trinn. 

I kampanjepakken for 1.-4. trinn har vi samlet fem øvelser fra Uke 6-materiellet som på ulike måter omhandler følelser. Dersom du ønsker tilgang til hele Uke 6-materiellet, kan du registrere deg som Uke 6-underviser her – helt gratis!

KAMPANJEPAKKE FOR 1.-4. TRINN

Fem håndplukkede oppgaver fra Uke 6-materiellet
m/tips til undervisningen
Last ned her

PowerPoint-presentasjon om tematikken
Last ned her

Plakater som kan henges opp på skolen
Last ned her

Informasjonsskriv til foreldre og foresatte
Last ned her

Lenker til relevante filmer på nett
Gå til ressursbanken

Kampanjepakke for 5.-7. trinn

Kroppsbilde og kroppsidealer

Mennesker kommer vanligvis i puberteten når de er mellom 10 og 16 år gamle. I overgangen fra barnekropp til en voksenkropp kan unge kjenne på en usikkerhet rundt om de ser normal eller “fin nok” ut, og noen utvikler et negativt kroppsbilde i denne fasen av livet. En slik utvikling bør ses i sammenheng med det store kroppsfokuset ellers i samfunnet, bl.a. i film, reklame og sosiale medier.

Seksualitetsundervisningen er en naturlig arena for å problematisere samfunnets urealistiske kroppsidealer, samt lære barn at kropper kommer i alle former, farger og størrelser. Således kan undervisningen bidra til at elevene utvikler en kritisk forståelse av kroppsidealene som kommer til uttrykk i mediene, og som kan skape en opplevelse av press mht. hvordan man bør se ut.

I kampanjepakken for 5.-7. trinn har vi samlet fem øvelser fra Uke 6-materiellet som på ulike måter omhandler kroppsbilde og kroppsidealer. Dersom du ønsker tilgang til hele Uke 6-materiellet kan du registrere deg som Uke 6-underviser her – helt gratis!

KAMPANJEPAKKE FOR 5.-7. TRINN

 Fem håndplukkede oppgaver fra Uke 6-materiellet
og tips til undervisningen
Last ned her

PowerPoint-presentasjon om tematikken
Last ned her

Plakater som kan henges opp på skolen
Last ned her

Informasjonsskriv til foreldre og foresatte
Last ned her

Lenker til relevante filmer på nett
Gå til ressursbanken

Kahoot om tematikken
Gå til Kahoot

Kampanjepakke for 8.-10. trinn

Forskjellen mellom porno og sex

Ifølge Barn og medier-undersøkelsen fra 2018 har 42 prosent av ungdom i alderen 13 til 18 år sett porno på nett. Dette er noe som bekymrer mange – fra  foreldre og lærere til politikere. Forskningen tyder imidlertid på at pornobruk ikke nødvendigvis er skadelig, og at unges oppfattelse av pornoens virkelighetsnærhet påvirker forholdet mellom pornobruk og negative følger. Jo mer realistisk ungdom oppfatter pornoen som, desto flere og mer alvorlige konsekvenser har den. 

Slike funn understreker viktigheten av å skape dialog og refleksjon med ungdommer rundt forskjellen mellom porno og sex. I tråd med kompetansemålene i læreplanen kan man f.eks. diskutere hvorfor pornografiens bruk av kjønnsstereotypier og seksuell vold og fokus på prestasjon i stedet for intimitet er problematisk. Bare husk at det må gjøres på et teoretisk nivå – det er ulovlig å vise frem pornografisk innhold til barn og unge under 18 år. 

I kampanjepakken for 8.-10. trinn har vi samlet fem øvelser fra Uke 6-materiellet som på ulike måter omhandler sex og porno. Dersom du ønsker tilgang til hele Uke 6-materiellet kan du registrere deg som Uke 6-underviser her – helt gratis!

KAMPANJEPAKKE FOR 8.-10. TRINN

 Fem håndplukkede oppgaver fra Uke 6-materiellet
og tips til undervisningen
Last ned her

PowerPoint-presentasjon om tematikken
Last ned her

Plakater som kan henges opp på skolen
Last ned her

Informasjonsskriv til foreldre og foresatte
Last ned her

Lenker til relevante filmer på nett
Gå til ressursbanken

Kahoot om tematikken
Gå til Kahoot

Ønsker du tilgang til vårt undervisningsmateriell?

Filmer som kan supplere kampanjepakken for Uke 6 2020

1. - 4. trinn

5. - 7. trinn

 • I «Hva er kroppspress» forklares kroppspress av psykolog Vrabel. 
 • NRK Newton har laget en hel serie om kropp og seksualitet. I den ene episoden, “Kroppen” blir kroppsbilde tematisert.
 • I Dove sin reklamefilm «Evolution» vises det hvordan reklamebransjen bruker fotoredigeringsprogrammer for å få modeller til å se «perfekte» ut på bilder.
 • Animasjonsfilmen «Alfred og skyggen» demonstrerer hvordan vår indre kritiker kan få oss til å skamme oss over hvem vi er, og få oss til å føle oss ensomme og nedfor.

8. - 10. trinn

 • Videoklippet “Porn Sex vs Real Sex: The Differences Explained With Food” på Youtube bruker grønnsaker til å forklare hvordan fremstillinger av kropp og sex i porno skiller seg fra virkeligheten. Siden klippet ikke inneholder potensielt støtende innhold (f.eks. nakenhet) anser vi det som trygg å bruke i undervisning for alle elever på ungdomstrinnet, f.eks. som en samtalestarter eller utgangspunkt for øvelsen “Porno på nett”. Klippet varer i litt under 2 minutter.
 • NRK Newton har laget en hel serie om kropp og seksualitet. I den ene episoden, “Om sex og onani” blir forskjellen mellom porno og sex tematisert.  Siden klippet ikke inneholder potensielt støtende innhold (f.eks. nakenhet) anser vi det som trygg å bruke i undervisning for alle elever på ungdomstrinnet, f.eks. som en samtalestarter eller utgangspunkt for øvelsen “Porno på nett”. Klippet varer i litt over to minutter (starter 12:03).
 • Den engelske dokumentaren “Generasjon porno” (NRK) tar et kritisk (men nyansert) blikk på pornobransjen, samt barn og ungdommers tilgang til porno på nett og sosiale medier. Det vises noe nakenhet men ikke sex, og aldersgrensen er 12 år. Dermed er det mulig å vise klipp fra dokumentaren i undervisningen på ungdomstrinnet, feks. som en samtalestarter eller utgangspunkt for videre diskusjon og refleksjon. Serien består av 3 episoder á 45 min. 
 • Dokumentarserien NRK Innafor lagde i 2017 en episode om kosmetisk intimkirurgi, som blant annet trekker linjer til pornoens ideal for kvinnelige kjønnsorgan. Episoden har aldersgrense 15 år, og kan derfor kun brukes i undervisningen på 10. trinn, f.eks. for å diskutere/reflektere rundt hvordan porno kan skape utseendepress. Episoden varer i 40 min.

Følg arbeidet vårt

Uke 6-kampanjen på sosiale medier

Årets Uke 6-ambassadør er Arman fra Youtube-kanalen «The Arman Show». I forbindelse med årets Uke 6-kampanje har han laget en videosnutt hvor han undersøker hva som er forskjellen mellom porno og sex.

I tillegg til Arman sin video vil Sex og Politikk publisere daglig innhold på våre sosiale medier i kampanjeuka – følg oss på Facebook, Instagram og Twitter og få med deg arbeidet vi gjør!

Vi laget tre korte videoer som egner seg godt som grunnlag for videre undring og refleksjon rundt temaet press og forventninger:

Tidligere års kampanjer