Rammeplanen for barnehager og seksualiteten

Rammeplanen for barnehager og seksualiteten

Det er viktig at du setter deg inn i hva som står i Rammeplan for barnehagen.

Når du jobber i barnehage er det en forutsetning at du setter deg inni alt som står i Rammeplan for barnehager.

Det er nødvendig at du leser rammeplanen grundig, og deler og diskuterer med dine kollegaer og ansatte hvordan dere kan jobbe med kropp og seksualitet, et område som planen kanskje noen ganger uttrykker seg litt diffust om.

Barnehagen skal bidra til at barn skal få et trygt og godt forhold til hele kroppen sin. Det er fint om de lærer navn på kroppen, også på kjønnsorgan, rygg og rumpe og så videre.   

Om “Likestilling og likeverd” står det blant annet:

Barnehagen skal fremme likeverd og likestilling uavhengig av kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisitet, kultur, sosial status, språk, religion og livssyn. Barnehagen skal motvirke alle former for diskriminering og fremme nestekjærlighet. 

Her kan du lese hele rammeplanen.

Refleksjonsspørsmål: Les igjennom Rammeplan for barnehager og se spesielt på verdigrunnlag og barnehagens formål og innhold.  Hva finner du der som kan underbygge viktigheten av å snakke med barna om positiv seksualitet? Hvordan kan du som voksen bidra til at barna får kunnskap om kroppen sin om, følelser, om lek om vennskap om identitet?