SRHR – Norge som global nøkkelaktør

SRHR – Norge som global nøkkelaktør

okt
Stortinget (kom i god tid på grunn av sikkerhetskontroll) -

Kampen for seksualitetsundervisning, abort og skeives rettigheter er under økende press globalt. Norske myndigheter en global nøkkelaktør. Hvordan kan dette ytterligere styrkes?

Sett av datoen! Bli med på seminar på Stortinget. Ine Marie Eriksen Søreide, lederen i Utenriks- og forsvarskomiteen, har allerede satt av tid og kommer. Flere andre stortingspolitikere er også invitert. Og med dette er også du invitert!

Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) er ett av seks hovedområder for Norges utviklingspolitikk. Med et økt internasjonalt press på seksuelle rettigheter over hele verden, forsterket av ettervirkningene av pandemien, er dette spesielt viktig. Kampen for seksualitetsundervisning, abort og skeives rettigheter er særlig under økende press.

I 2024 er det 30 år siden den internasjonale konferansen om befolkning og utvikling (ICPD) fant sted i Kairo i FN-regi. Der vedtok verdens ledere en handlingsplan som åpnet opp for et nytt globalt arbeid for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR). I 2024 vil det internasjonale samfunnet markere fremskritt siden dengang og vise vei for ytterligere styrking av seksuelle rettigheter. Kairo-konferansen i 1994 representerte et veiskille i hvordan man så på befolkningsspørsmål, blant annet ved at det anerkjenner menneskerettigheter, og særlig SRHR og likestilling som pilarer for god befolknings- og utviklingspolitikk globalt.

I 2019 forpliktet Norge seg til å bevilge 9,6 milliarder kroner for perioden 2020 – 2025 til SRHR under 25 års markeringen av Kairo-konferansen, som fant sted i Nairobi. Samlet tall for 2020-2022 viser at norske myndigheter er på god vei til å innfri disse forpliktelsene. Samtidig vet vi at behovene er langt større enn det i dag er finansiering til. Norge har en unik mulighet til å bidra til å bekjempe dagens diskriminering og bidra til å realisere alles seksuelle og reproduktive rettigheter.
Med en langvarig, samlet og tverrpolitisk støtte til SRHR er norske myndigheter godt rustet til å både fremme SRHR politisk og til å ytterligere styrke viktig finansiering.

Foreløpig program

12:00 Velkommen

12:10 Krefter og motkrefter innen SRHR og Norges rolle i dag, ved Utenriksminister Anniken Huitfeldt (TBC) 

12:20 SRHR i Mosambik og behovet for internasjonal støtte, ved Santos Simione fra Amodefa (IPPF Mosambik) 

12:30 Økt press på SRHR gir økt behov for finansiell og politisk støtte, ved Riva Eskinazi fra International Planned Parenthood Federation  

12:40 Nordens rolle med å fremme SRHR, ved Ulla Mueller fra UNFPA Norden 

12:50 Norges SRHR forpliktelser fremover, Jon Lomøy, Sex og Politikk 

13:00 Panelsamtale om tverrpolitisk og langsiktig arbeid for SRHR, med Anniken Huitfeldt (Ap – TBC), Ine Eriksen Søreide (H), Ulla Mueller (UNFPA Norden), Santos Simione (Amodefa), Riva  Eskinazi (IPPF) og Jon Lomøy (Sex og Politikk). Tor-Hugne Olsen (Sex og Politikk) leder samtalen.  

Påmelding: Klikk her.