WORKSHOP: Hvordan kan vi inkludere bytte av sex i seksualitetsundervisningen i Oslo?

Laster kart ....

Dato/Tid
04/12/2017
08:45 - 15:00

Sted
Hotell Scandic Vulkan
Maridalsveien 13A Oslo

Dato: 4.desember 2017
Klokkeslett: 08.45- 15.00
Målgruppe: Personer som jobber med seksualitetsundervisning for elever i ungdomsskole og
videregåendeskole i Oslo
Sted: Hotell Scandic Vulkan
Antall plasser: 50
Elektronisk påmelding: Trykk på denne linken
Pris: Deltakelse er gratis og det vil serveres lunsj og pauseservering

Bakgrunn: Pro Sentret kom våren 2017 med to rapporter om unge som bytter sex. Rapportene viste at det er lite kunnskap og fokus på dette blant ansatte som jobber med unge i Oslo. På bakgrunn av dette inviterer Pro Sentret, Sex og Samfunn og Sex og politikk til workshop om unge som bytter sex og hvordan vi kan inkludere temaet i seksualitetsundervisningen. Dagen arrangeres med støtte fra KoRus Oslo.

Pro Sentret er Oslo kommunes tjenestetilbud til personer som har erfaring med å selge og bytte sex og et nasjonalt kompetansesenter på prostitusjonsfeltet.

Sex og Samfunn er Norges største senter for seksuell og reproduktiv helse og rettig-heter. De jobber med både klinisk-, undervisnings- og formidlingsarbeid. Sex og Samfunn har seksualitetsundervisning for alle 9. klasseelevene i Oslo kommune.

Sex og Politikk— foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter er en organisasjon som jobber for å styrke og informere om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR), både i Norge og internasjonalt. De har utviklet ”Uke 6” som er et gratis undervisningsmateriell om seksualitet for grunnskole og videregående skole.

Program for dagen:
08.45-09: Morgenkaffe og registrering
09-09.45: Velkommen og temaet unge som bytter sex v/Pro Sentret
09.45-10: Pause med servering
10.00-11.30: Gruppediskusjoner og gruppeoppgaver
11.30-12.30: Lunsj
12.30-13.15: ”Den perfekte seksualitetsundervisningen” v/Sex og Politikk og Sex og Samfunn
13.15-13.30: Pause med kaffe/servering
13.30-14.45: Gruppeoppgaver og ”Gråsonespillet”
14.45-15.00: Oppsummering og evaluering

Spørsmål kan rettes til: Ulla Bjørndahl ved Pro Sentret på telefon 23100200 eller e-post ulla.edith.bjorndahl@vel.oslo.kommune.no

Påmeldingsfrist: 26.november 2017. Velkommen!