Webinar: Seksualitet, migrasjonserfaringer og alder

Kart utilgjengelig

Dato/Tid
17/02/2021
10:00 - 12:00

Sted

Seksuell helse som kunnskapsfelt preges av hvithets- og norskhetsnormer og av usynliggjøring av eldre alder, mens aldring og minoritetserfaringer sjelden handler om seksuell helse. Hvordan formes seksualitet av migrasjonserfaringer på ulike måter – i ulike aldre?

Velkommen til vårens første webinar i Eldre og seksuell helses webinarserie!

Webinarserien løfter fram ulike tema og perspektiv på eldre alder, seksualitet og intimitet og henvender seg til alle som er interesserte i tematikken. Målet er å skape et samtalerom der vi kan lære og reflektere sammen om et kunnskapsfelt som er relativt usynlig i det offentlige rommet. Serien er en del av Nasjonalt kompetanseløft om eldre og seksuell helse finansiert av Helsedirektoratet, og er et prosjektsamarbeid mellom Likestillingssenteret KUN, Likestillingssenteret, FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold og Sex og Politikk.

Program:

  • Hovedinnledning ved Fataneh Farahani, Stockholms universitet: «Å seksualisere migrasjon: Noen refleksjoner om kjønna, rasialiserte og tidsmessige forskyvninger og forflytninger»
  • Innledning ved Dr Amneh Hawwa Brønshøj: “Å møte eldre migranter og seksuell helse”
  • Innledning ved Linda Noor, tankesmia Minotenk
  • Innledning ved Khansa Ali, Mira-senteret
  • Janne Bromseth, PhD, kjønns- og seksualitetsforsker fra kompetansehevingsprogrammet Skeiv kunnskap i FRI Oslo og Viken ønsker velkommen

Påmelding kreves: Meld deg på her!

Velkommen!