Webinar 24. mars: Seksualitet og møter med eldreomsorg

Kart utilgjengelig

Dato/Tid
24/03/2021
10:00 - 12:00

Sted

Velkomment til åpent og gratis webinar for helsepersonell i hele Norge.

I webinaret spør vi blant annet; Hvordan opplever eldre skeive møter med eldreomsorg? Hvilken kunnskap finnes om seksualitet blant helsepersonell i eldreomsorgen – og hvordan kan helsepersonell rustes bedre gjennom helsefaglig utdanning og etterutdanning?

Program og innledere:

  •  Anna Siverskog, fil dr i äldre och åldrande. Forskare och lektor vid Hälsohögskolan, Jönköping:  «Tystnad och strategier. Äldre lhbtq-personers erfarenheter av äldreomsorg.»

Anna Siverskog, underviser ved Socionomprogrammet ved Jønkøpings universitet og gjør et postdok-prosjekt på avdeling for sosialt arbeid. Hennes forskningsintresser handler om kjønn, alder, seksualitet, livsløp og makt, med en særlig interesse for LHBTQ-aldring. I avhandlingsprojektet «Queera livslopp – Att leva och åldras som lhbtq-person i en heteronormativ värld» gjorde hun livsfortellingsintervju med lhbtq-personer født mellom 1922 og 1950.

  • Gerd Hilde Lunde, universitetslektor ved fakultet for helsevitenskap, Oslo Met – Storbyuniversitetet. Helsepersonell og temaet seksuell helse: Hva mener studentene at de har kunnskap om, og hvilken holdning har de til å arbeide med temaet seksuell helse?

Lunde er utdannet vernepleier fra 1986. Hovedfag i helsefag, fra universitetet i Oslo (UIO) fra 2007. I de senere årene har hun arbeidet mye med e-læring, og etablerte det 10-poengs heldigitale kurset «Seksuell helse og seksualitetsundervisning» VUNDS6100 https://www.oslomet.no/studier/hv/evu-hv/seksuell-helse-seksualitetsundervisning og ledet en samlingsbasert utdanning i «Sexologi og funksjonshemming» VSEX7100, 15 studiepoeng https://www.oslomet.no/studier/hv/evu-hv/sexologi-funksjonshemming. Utdanningen kjøres en gang i året. For publikasjoner: https://www.oslomet.no/om/ansatt/hlunde/

Kortere innledninger:

  • Prosjektet «Trenger vi å snakke om det?», USHT Innlandet og Likestillingssenteret: Seksualitet, sykdom, nedsatt funksjonsevne og palliasjon i møte med helse- og omsorgsvesenet.
  •  Janne Bromseth, Skeiv kunnskap, Fri Oslo Viken: Erfaringer fra Skeiv kunnskaps arbeid i eldreomsorgen om skeiv aldring og personsentrert omsorg.

Webinaret er del av prosjektet “Bedre seksuell helse for alle over 60”. I prosjektet utvikler

Likestillingssenteret KUN, Likestillingssenteret, Foreningen FRI og Sex og Politikk fra 2020 til 2023 en nasjonal kompetansehevingsplattform for å bedre den seksuelle helsen hos 60+-befolkningen. Prosjektet er finansiert med støtte fra Helsedirektoratet. Målgrupper for prosjektet er eldre og helsepersonell som møter eldre.

Webinaret er åpent for alle som er interessert, men krever påmelding. 

Zoom-påmelding:

https://zoom.us/webinar/register/WN_8gCSrPoxSNChmZ3OuWw6fQ