Tilgang til prevensjonsmidler i Malawi, IPPF

Universell helsetilgang (UHC) – tar Norge nok ansvar?

Laster kart ....

Dato/Tid
14/08/2017
14:30 - 16:00

Sted
Thon Hotel Arendal
Friergangen 1 Arendal

Les referat fra seminaret: Norge må integrere seksuell og reproduktiv helse og rettigheter i all bistand!

 

 

Universell tilgang til helsetjenester er essensielt for å styrke seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) og oppnåelse av FNs bærekraftsmål. Er Norge den pådriveren de burde være for å sikre gode, primære helsetjenester for alle, også de mest marginaliserte?

Det er en tydelig uenighet blant norske politikere hvorvidt Norge faktisk har trappet opp støtten til SRHR, som følge av Trumps gjeninnføring av munnkurvregelen, eller om økningen bare kompenserer for kutt som samme regjering har gjort tidligere.

Hva er den reelle konsekvensen av USAs munnkurvregel? Hvordan ser det ut på bakken i et land som Malawi? Hva bør Norge gjøre for å sikre universell tilgang til helsetjenester?

Vi samler fagmiljø og politikere til å diskutere hvordan den videre helsesatsingen bør gjøres for å bidra til å oppfylle bærekraftsmålene om universell helsedekning og realiseringen av seksuelle og reproduktive rettigheter (SRHR). Direktøren for Family Planning Association of Malawi (IPPF) vil gi oss innblikk i konsekvensene av «munnkurvregelen» i Malawi og hva som må gjøres framover for å opprettholde arbeidet for SRHR. 

Direktør i Norad Jon Lomøy deltar i panelet sammen med Heidi Norby Lunde (H), Kari Elisabeth Kaski (SV) og Sturla Henriksbø (Krf).

Nikolai Hegertun fra Civita er møteleder. Vi legger også opp til spørsmål fra salen.

Arrangementet er organisert i samarbeid med Forum for Utvikling og Miljø, FOKUS Forum for women and development og Redd barna.

 

Les også: