Uke 6 på Tinget – en seksualitetsundervisningstime for stortingsrepresentanter (LUKKET ARRANGEMENT)

Laster kart ....

Dato/Tid
30/09/2021
11:00 - 13:00

Sted
Stortinget
Stortingsbygningen, Karl Johans gate 22 Oslo

Sex og Politikk skal holde en seksualitetsundervisningstime for stortingsrepresentanter og ungdomspolitikere på Stortinget.

Sex og Politikk står bak Uke 6, det mest brukte seksualitetsundervisningsmateriellet i Norge. Uke 6 er et gratis helhetlig seksualitetsundervisningsmateriell for grunnskolen og til arbeid med relevante kompetansemål i flere fag, med mål om å fremme trivsel og bekjempe mobbing.

#UngIDag-utvalget (4. mai 2018) presiserer at for å utrede likestillingsutfordringer barn og unge møter på viktige arenaer, slår fast at seksualitetsundervisning “er helt avgjørende for å ruste elevene til nåtid og framtid. Skolen skal formidle et nyansert, sunt og positivt syn på kjønn, kropp og seksualitet. Det er også et område som er spesielt godt egnet for å formidle kunnskap om identitet knyttet til kropp og seksualitet, og hvor skolen kan utfordre kjønnsstereotypier og tradisjonelle kjønnsroller”.

Uke 6 er vårt svar på ungdommens ønske om en bedre og helhetlig seksualitetsundervisning, som blir stadig mer populært i skolene. I skoleåret 2020/2021 brukte undervisere ved 51% av grunnskolene materiellet.

Arrangementet skal gi deltakerne en virkelighetsnær opplevelse av hvordan seksualitetsundervisningen foregår i skoler som bruker Uke 6. Vår ungdomsorganisasjon Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom (SNU) skal presentere materiellet og oppfordre deltakerne til å gjennomføre Uke 6-oppgaver. Vertskap for arrangementet er Marit Knutsdatter Strand, stortingsrepresentant for Senterpartiet.

Rom: S447

For mer informasjon ta kontakt med Vilde Senje, teamleder for seksualitetsundervisning i Sex og Politikk.
E-post: vilde@sexogpolitikk.no
Mobil: 95 05 40 34