UTSATT! Uke 6 på Tinget – en seksualitetsundervisningstime for stortingsrepresentanter (LUKKET ARRANGEMENT)

Laster kart ....

Dato/Tid
12/03/2020
10:15 - 11:00

Sted
Stortinget
Stortingsbygningen, Karl Johans gate 22 Oslo

For tredje året på rad skal Sex og Politikk holde en seksualitetsundervisningstime for stortingsrepresentanter og ungdomspolitikere på Stortinget.

Sex og Politikk står bak Uke 6, det mest brukte seksualitetsundervisningsmateriellet i Norge. Uke 6 er et gratis helhetlig seksualitetsundervisningsmateriell for grunnskolen og til arbeid med relevante kompetansemål i flere fag, med mål om å fremme trivsel og bekjempe mobbing.

#UngIDag-utvalget, oppnevnt ved kongelig resolusjon 4. mai 2018 for å utrede likestillingsutfordringer barn og unge møter på viktige arenaer, slår fast at seksualitetsundervisning “er helt avgjørende for å ruste elevene til nåtid og framtid. Skolen skal formidle et nyansert, sunt og positivt syn på kjønn, kropp og seksualitet. Det er også et område som er spesielt godt egnet for å formidle kunnskap om identitet knyttet til kropp og seksualitet, og hvor skolen kan utfordre kjønnsstereotypier og tradisjonelle kjønnsroller”.

Uke 6 er vårt svar på ungdommens ønske om en bedre og helhetlig seksualitetsundervisning, som blir stadig mer populært i skolene. I forrige skoleår brukte undervisere ved 44% av grunnskolene materiellet.

Stortingsrepresentanter fra Stortingets nettverk for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter og ungdomspolitikere er invitert til «Uke 6 på Tinget». Arrangementet skal gi dem en virkelighetsnær opplevelse av hvordan seksualitetsundervisningen foregår i skoler som bruker Uke 6. Vår ungdomsorganisasjon Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom (SNU) skal presentere materiellet og oppfordre deltakerne til å gjennomføre Uke 6-oppgaver. Vertskap for arrangementet er Marit Knutsdatter Strand, stortingsrepresentant for Senterpartiet og medlem av Utdannings- og forskningskomitéen.

 

For mer informasjon ta kontakt med Ibrahim Mursal, prosjektkoordinator i Sex og Politikk.
E-post: ibrahim@sexogpolitikk.no
Mobil: 47 72 99 15