Sex og Politikk inviterer til medlemsmøte: Pedofili – fakta og forskning

Kart utilgjengelig

Dato/Tid
22/04/2021
17:00 - 19:00

Sted

Seksuelle overgrep mot barn er et stort og utfordrende samfunnsproblem. Hvem er det som forgriper seg på barna og hvorfor? Og hvordan kan vi forhindre det?

Møtet vil holdes på Zoom torsdag 22. april kl. 17.00-19.00. Meld deg på her.

Pedofili er kanskje vårt siste tabu. Det er et kontroversielt og komplekst tema, og pedofile blir ofte likestilt med barneovergripere. Men er det så enkelt? I dette medlemsmøtet har vi invitert to fagpersoner som jobber med denne tematikken, som vi håper kan gjøre oss litt klokere. Vi får digitalt besøk og åpner for spørsmål i etterkant av hver presentasjon.

Program

Velkommen og åpning ved Ingrid Brækhus Haugsand, Sex og Politikk

Ingrid har jobbet som frivillig hos Sex og Politikk siden mai 2020. I sin bacheloroppgave i psykologi skrev hun om stigmatisering av pedofile og om stigma som kan øke risikoen for at de begår overgrep. Dette er et tema hun er lidenskapelig opptatt av. Sex og Politikk, som tidligere ikke har diskutert problemstillinger rundt dette, er interessert i å lære mer.

Marthe Halvorsen Kjærstad, enhetsleder og psykologspesialist ved spesialpoliklinisk enhet, regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri (SIFER), Helse Sør-Øst

Kjærstad skal gi oss innsikt i diagnosen pedofili og hvordan denne brukes i dag. Kjærstad er ansvarlig for det første offentlige behandlingstilbudet “Det finnes hjelp” for personer med selvrapportert seksuell interesse for barn. Tilbudet åpnet i september 2020, og er en digital lavterskeltjeneste og et behandlingstilbud i poliklinikk for voksne fra 18 år og som frykter de står i fare for å forgripe seg på et barn. Tilbudet er utviklet av Helsedirektoratet i samarbeid med nasjonale og internasjonale fagmiljøer, på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Det hele startet som et initiativ etter en rapport fra Redd Barna i 2017. I dag finnes det tre klinikker: Stavanger, Bergen og Oslo, og i løpet av 2021 skal det opprettes behandlingstilbud i Helse Midt-Norge og Helse-Nord.

Svein Øverland, psykologspesialist innen barne- og ungdomspsykologi og rettspsykologi, og seksjonssjef ved Seksjon for nasjonale rettspsykiatriske funksjoner, St.Olavs hospital

Øverland skal presentere sin forskning på seksuallovbruddsdømte, med særlig fokus på internettrelaterte overgrep, og hvordan etterforskning og avhør utføres i slike tilfeller. Øverland har jobbet med denne tematikken lenge, og var med på å utvikle tilbudet «Det finnes hjelp». Øverland er nå veileder i BASIS og har i tillegg sitt eget prosjekt, Proteus. Han har også skrevet doktorgrad om effekten av behandling av personer som har forgrepet seg seksuelt på barn og politiets etterforskningsmetoder.