Seksualitetsundervisning på samisk – Seksualitehtaoahpahus sámegillii

Kart utilgjengelig

Dato/Tid
05/02/2021
09:00 - 10:30

Sted

Høsten 2020 lanserte Sex og Politikk sitt nye seksualitetsundervisningsmateriell for ungdomsskolen oppdatert i tråd med de nye læreplanene. Nå har vi endelig fått gjort noe vi har gledet oss til – nemlig å oversette dette materiellet til nordsamisk.

I den anledning ønsker vi å invitere til digital lansering, og hva er vel mer passende enn å holde den dagen før samefolkets dag? Vår opprinnelige plan var å holde lanseringen i Kautokeino, men vi har i stedet valgt å bringe Kautokeino rett inn i stua di. Ansvarlig for utdanning og språk i sametingetsrådet, samenes regjering, Mikkel Eskil Mikkelsen fra NSR vil innlede. På programmet står også varaordfører i kommunen Isak Ole Hætta, i tillegg til sosiallærer ved Kautokeino ungdomsskole Johan Mathis Hætta og Sollaug Sargon, spesialpedagog og forfatter.

Temaet for møtet er viktigheten av seksualitetsundervisning på sitt morsmål og det positive gjensidige påvirkningsforholdet seksualitetsundervisning og språk har på hverandre.

Lanseringen finner sted på Zoom.

Program

 • Innledning ved Tor-Hugne Olsen, daglig leder i Sex og Politikk
 • Diktopplesning om Samefolkets dag ved Sollaug Sargon, spesialpedagog og forfatter
 • Viktigheten av god seksualitetsundervisning på eget språk ved sametingsrådsmedlem Mikkel Eskil Mikkelsen
 • «Velkommen til Kautokeino» ved Isak Ole Hætta, varaordfører i Kautokeino
 • Praktisk info om materiell ved Adele Straumsnes, prosjektmedarbeider i Sex og Politikk
 • Ungdomsskoleperspektiv ved Johan Mattis Hætta, sosiallærer ved Kautokeino ungdomsskole


Vahkku 6

Seksualitehtaoahpahus sámegillii

Čakčat 2020 almmuhii seksa ja politihkka ođđa seksualitehtaoahpahusmateriála nuoraidskuvlla dassái mii lei heivehuvvon daid  ođasmáhttojuvvon fágaplánaide. Dál leat viimmat olahan dan masa leat illudan- jorgalan dán materiála davvi-sámegillii.

Dan olis mii háliidit bovdet digitála almmuheapmái, ja lei vel hui heivvolaš almmuhit dán beaivvi ovdal Sámiálbmot beaivvi? Mii leimmet jurddašan doallat almmuheame Guovdageainnus, muhto mii leat baicca mearridan buktit Guovdageainnu njuolga du stohpui. Sámediggeráđđi Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR) álggaha, sus lea ovddasvástádus oahpahus ja giella áššiide Sámedikkis. Prográmmas lea mielde suohkana várresátnejođiheaddji Isak Ole Hætta, ráđđeaddi/sosiálaoahpaheaddji Johan Mathis Hætta, Nuoraidskuvla Guovdageainnu Suohkanis ja spesiálapedagoga/girječálli, Sollaug Sárgon.

Fáddá čoahkkimis lea dehálašvuohta oaččut seksualitehtaoahpahusa eatnigillii ja daid goabbatbeallásaš positiivva váikkuhusaid maid seksualitehtaoahpahus ja giella addá.

Áigi: 5 beaivve guovvamánu dii. 09.00-10.30

Almmuheapmi lea Zoom`as.

Prográmma

 • Álggaheapmi Tor-Hugne Olsen, Beaivválaš jođiheaddji Seksa ja Politihkas
 • Diktalohkan – Sámiálbmot-beaivái, Sollaug Sárgon spesiálapedagoga ja girječálli
 • Dehálašvuohta oaččut seksualitehtaoahpahusa iežas gillii, Sámediggeráđđi Mikkel Eskil Mikkelsen
 • “Bures boahtin Guovdageidnui”, Isak Ole Hætta Guovdageainnu várresátnejođiheaddji
 • Praktihkalaš dieđut materiála birra, Adele Straumsnes, prošeaktamielbargi Seksa ja Politihkas
 • Nuoraidskuvlaperspektiiva, Johan Mathis Hætta, ráđđeaddi/sosiálaoahpaheaddji Guovdageainnu Nuoraidskuvllas