Seksualitet, kropp og funksjonsforutsetninger i eldre alder

Kart utilgjengelig

Dato/Tid
21/04/2021
10:00 - 12:00

Sted

Hvordan påvirker fysiske og intellektuelle funksjonsforutsetninger seksualiteten i eldre alder (og omvendt)?
Velkommen til åpent webinar!
Møtet vil holdes på Zoom onsdag 21. april kl. 10.00-12.00. Meld deg på her.
En vanlig forestilling personer med ulike funksjonsnedsettelser møter er at de avseksualiseres – likesom gruppen eldre. Hvordan kan en utfordre slike forestillinger? Hvilken konkret tilrettelegging og seksualtekniske hjelpemidler kan bidra til at alle, uavhengig av kroppsfunksjon og intellektuelle forutsetninger, får oppleve nytelse? Dette og mer utforsker vi i webinar 21. mars, sammen med innledere fra RFSU, Høgskolen i Innlandet, Likestillingssenteret og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).


Programmet:

10-10:50
– Suzann Larsdotter, sexolog RFSU, snakker om aldring, kropp og seksualitet (med utgangspunkt i deres brosjyre om dette) (15-20 min).
– Wenche Fjeld, fra Høgskolen i Innlandet, snakker om intellektuelle funksjonsnedsettelser, aldring og seksualitet (15 min).

Pause

11-12:00
– Annette Solberg, Likestillingssenteret, snakker om Veileder for seksualtekniske hjelpemidler (10-15 min).
– Anette Remme, fra FFO, snakker om funksjonshemming og seksualitet og erfaringer fra Sex som funker (10-15-min).
– Samtale og spørsmål.
Webinaret er del av prosjektet “Eldre og seksuell helse”. I prosjektet utvikler Likestillingssenteret KUN, Likestillingssenteret, Foreningen FRI og Sex og Politikk fra 2020 til 2023 en nasjonal kompetansehevingsplattform for å bedre den seksuelle helsen hos 60+-befolkningen. ​​Prosjektet er finansiert med støtte fra Helsedirektoratet. Målgrupper for prosjektet er eldre voksne og helsepersonell som møter eldre voksne.

Vel møtt!