[UTSATT] Regjeringens SRHR-løfter – hvordan skal de holde det de lover?

Laster kart ....

Dato/Tid
03/03/2022
10:15 - 11:45

Sted
Stortinget
Stortingsbygningen, Karl Johans gate 22 Oslo

Hei alle sammen! Grunnet situasjonen i Ukraina har vi besluttet å utsette dette arrangementet til en senere tid. Beklager for de eventuelle ulempene dette medfører. Vi kommer tilbake med ny dato snarest!

 

Stortingets nettverk for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) og Sex og Politikk inviterer til arrangement om Støre-regjeringens løfter om økt SRHR-prioritering i norsk bistand. Vi spør hvordan denne økte støtten vil se ut i praksis, og hvilken rolle det er forventet at Norge skal ha globalt.

 

For å svare ut disse spørsmålene har vi med følgende panel: 

  • Statssekretær UD, Bjørg Sandkjær (Sp), tbc 
  • Dag-Inge Ulstein (KrF), tbc 
  • Karin Nilsson, leder av She Decides Support Unit 
  • Pernille Fenger, leder av FNs befolkningsfonds (UNFPA) nordiske kontor 

 

Arrangementet finner sted på Stortinget torsdag 3. mars kl. 10:15 – 11:45

Det vil også strømmes via Facebook-arrangementet. Klikk her for å melde deg på.

 

COVID-19-pandemien herjer fremdeles globalt med særlige negative konsekvenser for tilgangen til seksuelle og reproduktive helsetjenester. Samtidig har viktige bistandsnasjoner som Storbritannia har kuttet stort i sine bistandsbudsjetter, kutt som har rammet SRHR spesielt hardt. I Hurdalsplattformen identifiserer Støre-regjeringen at kvinners rett til å bestemme over egen kropp skal være et av seks prioriteringsområder for norsk bistand i den kommende perioden. Regjeringen ønsker å forsterke den norske innsatsen og etablere nye allianser og øke støtten til familieplanlegging, prevensjon og trygge aborter. Utviklingsministeren har også uttalt at regjeringen vil levere på Nairobi-forpliktelsene inngått i 2019 av Solberg-regjeringen. Hvordan skal regjeringen sikre at dette ikke bare blir tomme løfter? Valgflesk eller kjøtt på beinet? 

 

Den 2. mars 2022 markerer at det er 5 år siden She Decides ble etablert som en respons til Trump-administrasjonens gjeninnføring av Global Gag Rule i 2017. Ikke bare begrenset Trump loven til å forby amerikansk-støttede organisasjoner og klinikker til å utføre eller informere om abort, men utvidet den til å gjelde all amerikansk bistand øremerket familieplanlegging. Det globale initiativet She Decides samlet myndigheter, organisasjoner, sivilsamfunn, privat sektor og andre interessenter for å rette søkelyset mot SRHR og opprettholde et høyt bistandsnivå for å demme opp for de millionene av amerikanske bistandsmidler som ble tapt. 

 

Den 28. januar 2021 fjernet President Joe Biden Global Gag Rule, og utenlandske organisasjoner som jobbet med familieplanlegging kunne igjen motta amerikansk bistand. She Decides forblir et globalt initiativ og lanserer i mai 2022 sin nye strategi.

 

Med dette som bakteppe inviterer Sex og Politikk til en samtale hvor vi stiller spørsmålene: 

  1. Hvordan har egentlig Støre-regjeringen tenkt til å øke støtten til familieplanlegging, prevensjon og trygge aborter?
  1. Trenger vi fremdeles She Decides, og hva er eventuelt Norges rolle i dette initiativet videre?

Samtalen ledes av daglig leder i Sex og Politikk Tor-Hugne Olsen. 

 

Sex og Politikk vil lansere våre anbefalinger under arrangementet.  

 

Påmeldingsfrist 01.03.22. 

Påmelding gjøres via dette skjemaet. https://bit.ly/3LDBil9 

 

Det vil også strømmes via Facebook-arrangementet. Klikk her for å melde deg på.