Pix Politikk // Grooming og overgrep på nett

Kart utilgjengelig

Dato/Tid
04/06/2021
21:00 - 22:00

Sted

Fanget av nettet gir et dystert bilde av hvordan det kan være for barn og unge å delta i det digitale livet på internettet.
Barn og unges liv preges i stor grad av en digital hverdag. Hvordan kan vi som voksne beskytte denne gruppen mot det de møter på nettet, og hvordan ser egentlig lovverket ut? Hvem er det som blir utsatt for overgrep i Norge, og hvem er de som utfører disse overgrepene? Og hvordan arbeider staten og organisasjoner med å sikre barn og unge en trygg, digital hverdag hvor det også er plass til å utforske sunn seksualitet mellom jevnaldrende?

Med i samtalen er Kaja Hegg, som jobber som spesialrådgiver med barns rettigheter og internett i Redd Barna, og Vilde Graff Senje, seniorrådgiver og teamleder for seksualundervisning i Sex og politikk. Samtalen ledes av Lars Roar Frøyland, som forsker på vold og overgrep ved Seksjon for ungdomsforskning på Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet.

Filmen «Fanget av nettet» kan ses på Oslo Pix’ digitale visningsplattform fra 31. mai. Vi anbefaler å se filmen i forkant av samtalen.

Samtalen strømmes til Facebook her fredag 4. juni kl. 21.00.
Samtalen publiseres deretter på Pix politikks digitale visningsplattform.
Samtalen vil foregå på norsk.
Arrangementene i Pix Politikk er støttet av Stiftelsen Fritt Ord.