Møte med Stortingets SRHR-nettverk: Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter i koronakrisen (LUKKET ARRANGEMENT)

Kart utilgjengelig

Dato/Tid
08/06/2020
17:00 - 18:00

Sted

Nytt felles nordisk initiativ:

Generalsekretæren for FNs befolkningsfond Natalia Kanem stiller seg til disposisjon for nordiske parlamentarikere til et dialogmøte mandag klokka 17.00 for å informere om arbeidet i forhold til SRHR og covid-19, hvor hun vil snakke om det umiddelbare og om planer for tiden etter koronakrisen. FNs befolkningsfond (UNFPA) er den FN-aktøren som jobber mest med seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR). Norge har de siste årene vært en av de tre største bidragsyterne til UNFPA, etter at president Donald Trump har trukket ut USA som bidragsyter. Når pandemiens episenter nå flyttes fra nord til sør i verden, vil rollen til UNFPA bli viktigere, spesielt i forhold til SRHR.

Sex og Politikk har fulgt situasjonen etter pandemien tett og registrerer at den rammer veldig ulikt:

Møtet blir avholdt på engelsk.

Programme:

  1. Introductions (3 min)
  2. Dr. Kanem: Current situation: Covid-19 and SRHR. Key highlights from UNFPA’s recent reports in terms of consequences for SRHR in the context of COVID-19. Looking ahead, building back better from an SRHR perspective and including what we can learn from the current crisis as we move ahead. (10 min)
  3. Input and question from APPGs tour de table. Each APPG member reflects challenges and opportunities and poses couple of questions. (30 min)
  4. Dr Kanem’s reflections and response to questions. (20 min)
  5. Closing (2 min)

Moderated by Arthur Erken, Director of Department of Communications and Strategic Partnership.