FPAM Malawi

Medlemsseminar om seksuelle rettigheter med deltakelse fra Malawi

Laster kart ....

Dato/Tid
19/08/2017
11:00 - 16:00

Sted
Scandic Hotell
Europarådeets Plass 1 Oslo

Les referat fra seminaret: Vellykket SRHR-kurs med fokus på Malawi for medlemmer i Sex og Politikk.

FPAM Malawi

FPAM Malawi, Foto: Sex og Politikk

 

 

Lørdag 19. august 2017 kl. 1100-1600, Scandic Hotell (ovenfor Oslo Sentralstasjon), Europarådeets Plass 1, 0154 Oslo. Påmeldingsfrist 15. august.

I forbindelse med Arendalsuka 14.-18.8. skal Sex og Politikk ha besøk av Thokozani (Thoko) Mbendera, generalsekretæren for en av våre største og mest suksessfulle søsterorganisasjoner, Family Planning Association of Malawi (FPAM).

Ved tidligere besøk fra våre søsterorganisasjoner har det vært etterspurt en mulighet for å bli kjent med våre gjester. En plass hvor de som ikke har kjennskap til alle forkortelsene skal kunne komme og stille alle de «dumme» spørsmålene.

Vi har derfor bestemt oss for å ha en medlemssamling i forbindelse med Thokos besøk.
Samlinga vil være i form av et seminar hvor vi gir et grunnkurs i seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR). Seminaret vil inkludere eksempler fra det internasjonale arbeidet vi gjør sammen med bl.a. vår internasjonale paraplyorganisasjon International Planned Parenthood Federation (IPPF) og våre søsterorganisasjoner i IPPF.

 

Bakgrunn

Grunnlaget for dagens arbeid med SRHR ble lagt i 1994 da den første store befolkningskonferansen (ICPD) ble avholdt i Kairo. Sluttdokumentet derfra danner en slags «bibel» for arbeidet med likestilling og menneskerettigheter når det gjelder seksualitet og befolkning/ reproduksjon. Norge, ved daværende statsminister Gro Harlem Brundtland, var svært aktiv i Kairo. Kairo sluttdokumentet vedtok viktige prinsipper for kvinners rett til å bestemme over egen kropp, som inkluderer rett til tilgang til prevensjon, rett til helsehjelp i forbindelse med graviditet osv. Prinsipper som står seg godt den dag i dag. Norge har, uavhengig av regjering, fulgt opp dette arbeidet siden. Seksuell helse og rettigheter har fått en viktig rolle når det gjelder kvinners, jenters, menns, gutters og transers rettigheter i Norge, men også i Norges arbeid internasjonalt, gjennom norsk bistand og i FN sammenheng.

De første årene etter Kairo ble det kjempet for å utvide og styrke arbeidet med SRHR. Vi så bedre tilgang til informasjon om seksualitet, økt tilgang til prevensjon, reduksjon av barneekteskap, kvinnelig omskjæring osv. Også mer kontroversielle rettigheter ble det kjempet for å inkludere slik som selvbestemt abort og seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk (SKK). Siden begynnelsen av dette årtusen har vi imidlertid sett en motsatt trend hvor kampen for å utvide Kairo sluttdokumentet til en helhetlig SRHR agenda er erstattet med kamp for å beholde etablerte rettigheter. Flere land, med diktaturstater i Midt Østen og Afrika i spissen, kjemper for å fjerne etablerte rettigheter i FN og andre internasjonale organer. En opplever at situasjonen fra 90-tallet blitt satt delvis i revers. En har imidlertid sett langt mer positive trender nasjonalt, hvor særlig land i Latin Amerika fører en helt annen politikk enn for få år siden. Ungdoms holdninger på dette området gir også grunn til optimisme.

Uansett: Det er mye spennende å diskutere! Vi inviterer derfor til et seminar for våre medlemmer der vi kan se på det internasjonale rammeverket for SRHR, med utgangspunkt i Kairo sluttdokumentet. Situasjonen i Norge og Malawi brukes som eksempler på de store internasjonale forskjellene og gir et utgangspunkt for diskusjon om hvordan dette kan endres.

 

Program

10.30   Kaffe / te, registrering

11.00   VELKOMMEN ved styreleder i Sex og Politikk og styremedlem i IPPF Europa: Johannes Rindal

11.15   Presentasjonsrunde av deltakerne

11.30   Handlingsprogrammet fra Den internasjonale konferansen om befolkning og utvikling (International Conference on Population and Development, ICPD), i Kairo i 1994: Hva ga det oss? Hva er kontroversene nå? Berit Austveg, SRHR ekspert og deltaker i Kairo

12.00   IPPF Malawi (Family Planning Association of Malawi). Hvordan kjemper FPAM for SRHR? Hva ønsker FPAM fra internasjonalt samarbeid og fra IPPF. Thoko Mbendera

12.10   IPPF Norge (Sex og Politikk). Hvordan kjemper Sex og Politikk for SRHR? Hva ønsker SoP fra internasjonalt samarbeid og fra IPPF. Tor-Hugne Olsen, daglig leder, Sex og Politikk

12.20   IPPF. Presentasjon av IPPFs strategiske plan. Hvordan kjemper IPPF for SRHR? Hva forventer / ønsker IPPF av medlemsorganisasjonene? Bo Jensen, Senior Policy Advisor, IPPF

12.30   Spørsmål og diskusjon

13.00   LUNSJ

14.00   Hva gjør norske myndigheter i forhold til SRHR? Paul Richrd Fife, avdelingsdirektør, avdeling for utdanning og global helse, NORAD

14.20   Hva skulle FPAM ønske at Norge gjør i Malawi og generelt i verden? Thoko Mbendera

14.30   Diskusjon

15.00   Seksuelle rettigheter, hva innebærer de og hvorfor er de så kontroversielle? Paneldiskusjon ledet med Thoko Mbendera, Paul Richard Fife og Tor-Hugne Olsen ledet av Berit Austveg

15.30   Evaluering, hvor vi inkluderer innspill og ønsker deltakere har i forhold til Sex og Politikk aktiviteter framover

16.00   SLUTT

 

Reiserefusjon for medlemmer utenbysfra

For å gi våre medlemmer utenfor Oslo området en sjanse til å delta på lik linje med andre vil vi dekke reisen for et medlem fra hvert fylke.

Mange av våre medlemmer utenfor Oslo området har satt pris på at Sex og Politikk det siste året har tilbudt medlemmer muligheten for å delta på møter gjennom Skype. Det har og blitt satt pris på at endel møter blir streamet på Facebook. Det er imidlertid ikke helt det samme som å være til stede selv. Sex og Politikk vil derfor for denne samlinga dekke reise til Oslo etter billigste måte for et medlem fra hvert fylke utenom Oslo og Akershus. Reisedekning vil fordeles etter prinsippet «først til mølla».

Dersom du ønsker reisedekning må du søke om dette innen 15. august.

 

Påmeldingsavgift og frister

Påmeldingsfrist for seminaret er tirsdag 15.8. (pga. bestilling av lunsj og møterom). Prisen for seminaret er kr. 200,- per person for å dekke lunsj og kaffe / te (kr. 500,- for ikke medlemmer, 50,- for medlemmer under 25 år og medlemmer av SNU).

 

Sex og Politikk har ikke alltid vært flink til å involvere medlemmer, og særlig ikke medlemmer utenfor Oslo-området. Dette møtet er en del av en økt innsats overfor våre medlemmer. Vi innser at dette ikke er det beste tidspunktet for veldig mange da det det er helt på slutten av sommerferien. Siden det er besluttet at Thoko skal være over helga pga. møter på mandagen etter Arendalsuka oppsto det imidlertid en enestående mulighet med et slikt celebert besøk. Vi prøver oss derfor selv om det nå er midt i ferien. Vi lover samtidig at vi skal prøve å ha flere slike møter framover.

Deler av seminaret holdes på engelsk.

 

Forkortelser

FPAM                   Family Planning Association of Malawi (IPPF Malawi)

ICPD                     International Conference on Population and Development (Kairo 1994)

IPPF                      International Planned Parenthood Federation (Sex og Politikks internasjonale paraplyorganisasjon)

NORAD                Norwegian Agency for Development Aid

SKK                      Seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk

SoP                       Sex og Politikk

SRHR                   Seksuell og Reproduktiv Helse og Rettigheter / Sexual and Reproductive Health and Rights