Medlemsmøte: Trumps «munnkurvregel» og SRHR i internasjonal politikk

Kart utilgjengelig

Dato/Tid
21/02/2017
16:30 - 18:00

Sted
Frivillighet Norge
Øvre Slottsgate 2B Oslo

Hvordan drives kampen for å styrke seksuelle og reproduktive rettigheter internasjonalt? Hvordan brukes FN, slik som FNs Befolkningskommisjon, og hvilke konsekvenser kan «munnkurvregelen» til USA få? Kan Norge utgjøre en forskjell for å fremme seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR)?

Dette er noen av spørsmålene vi skal diskutere og få mer innsikt i på medlesmøtet.

Den 23. januar undertegnet Donald Trump den såkalte «munnkurvregelen». Alle internasjonale organisasjoner og aktører som får helsebistand fra USA må skrive under på at de ikke skal informere om abort, gi aborttjenester eller drive påvirkningsarbeid for abort. USA er en stor bistandsgiver til helse og denne regelen vil få store konsekvenser spesielt for kvinners tilgang til prevensjonsmidler, seksuelle rettigheter og trygg abort. International Planned Parenthood Federation (IPPF), hvor Sex og Politikk er det norske medlemmet, er en av organisasjonene som ikke vil skrive under fordi det går mot prinsippene for helhetlig og integrert seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR). Samtidig er det snart tid for den 50. sesjonen til Befolkningskommisjonen i FN, kalt CPD (Commission on Population and Development). Dette er det forum hvor befolkning debatteres mellom medlemslandene. Spørsmål knyttet til seksuelle og reproduktive rettigheter er de mest kontroversielle. Forhandlingene bærer preg av stor uenighet om hva SRHR er. Norge har lenge vært en forkjemper for SRHR internasjonalt og har nedfelt både i Likestillingsstrategien og i Handlingsplanen for kvinners rettigheter og likestilling i utenriks og utviklingspolitikken, at seksuelle og reproduktive rettigheter er et viktig område å jobbe for internasjonalt.

Til å innlede har vi fått to av de som har jobbet tettest på disse prosessene:

Berit Austveg, lege og SRHR ekspert.
Berit har vært fulgt FNs befolkningskonferanser tett siden 1994, og deltatt som fagekspert i den norske delegasjonen til mange av disse. Hun har også skrevet flere bøker om seksuell og reproduktiv helse. Berit skal gi oss et innblikk i den historiske utviklingen av SRHR i CPD.

Turid Kongsvik, seniorrådgiver FN-avdelingen, Utenriksdepartementet.
Turid har jobbet tett med ulike FN prosesser og norsk utenrikspolitikk på SRHR. Hun ledet den norske delegasjonen til den 59. sesjonen til Befolkningskommisjonen i 2016. Hun vil gi oss et innblikk i Norges arbeid internasjonalt og opp mot årets møte i Befolkningskommisjonen.

Sex og Politikk vil gi et innblikk i «munnkurvregelen» og hvilke konsekvenser denne kan få internasjonalt.
Etter presentasjonene åpner vi opp for spørsmål og diskusjon.

Meld deg på ved å sende mail til Kjersti Augland, kjersti@sexogpolitikk.no

Vel møtt!