#IResistWePersist, Illustrasjon: Amy Everson

Medlemsmøte: Sexual and reproductive health and rights in a time of shrinking space for civil society and the Global Gag Rule

Laster kart ....

Dato/Tid
12/12/2018
18:00 - 19:00

Sted
Sex og Politikk
Christian Kroghsgt. 34 Oslo

Sex og Politikk inviterer til medlemsmøte: sexual and reproductive health and rights (SRHR) in a time of shrinking space for civil society and the Global Gag Rule.
Dette er et åpent medlemsmøte, og alle våre medlemmer og andre SRHR-interesserte er veldig velkomne. Møtet vil være på engelsk.
Vi får besøk av Ana María Bejar, direktør for politikk og samfunn på International Planned Parenthood Federations (IPPF) hovedkontor i London. Hun skal holde presentasjon på den årlige Noradkonferansen 2018 – Sivilt samfunn: Trusler og veivalg samme dag, og vi benytter anledningen til at dere får møte henne om kvelden.
I januar 2017 signerte President Trump the Mexico City Policy, også kalt the Global Gag Rule. Regelen sier at organisasjoner som ønsker å motta støtte fra USA ikke kan informere om, henvise til eller gjennomføre aborttjenester. Våre søsterorganisasjoner i IPPF er noen av de som har fått merke konsekvensene av denne regelen. Enkelte har måttet halvere antall ansatte og kutte kraftig i helsetilbudet for fattige og sårbare grupper. I tillegg har regelen skapt et dårligere samarbeidsklima mellom sivilsamfunnsorganisasjoner som har signert og de som ikke har signert. Dette går ut over arbeidet for seksuelle og reproduktive rettigheter som allerede er skjørt i mange land.
Ana María Bejar vil holde en innledning om dette og hvordan IPPF arbeider for å motvirke disse konsekvensene. Vi åpner for spørsmål etter innledningen.
Møtet holdes hos Sex og Politikk i 5. etasje i Christian Krohgs gate 34. Vi ber om påmelding innen tirsdag 11. desember til post@sexogpolitikk.no. 
Vi håper å se mange av dere på medlemsmøtet!