Kurs i undervisningsopplegg for seksualitetsundervisning

Laster kart ....

Dato/Tid
05/02/2019
12:30 - 15:30

Sted
Rådhuskvartalet (møterom i kjelleren)
Rådhuskvartalet Kristiansand

Invitasjon til kurs for helsesøstre, sosiallærere og faglærere i undervisningsopplegget for Uke 6, med seksualitetsundervisning for ungdomsskolen.

Foredragsholdere:

Marianne Støle Nilsen – har holdt mange kurs om undervisningsopplegget Uke 6
Anne Sofie Hansen – Uke 6-rådgiver i Sex og Politikk

Kurset gir smakebiter på hva undervisningsopplegget Uke 6 inneholder og hvordan du kan bruke det.

Undervisningsmateriellet er utviklet for å være lett anvendelig i undervisning om seksualitet, og er knyttet til relevante kompetansemål i flere fag – som naturfag, samfunnsfag, norsk og KRLE. Materiellets øvelser er klare til bruk, og bygger på utprøvde og kvalitetssikrede metoder som vektlegger at elevene skal oppleve emnene, eksemplene og språket som relevant.

Undervisningsopplegget er utarbeidet av Sex og Politikk, som er en ideell og ikke-kommersiell medlemsorganisasjon i vekst. Sex og Politikk arbeider for å fremme likestilling og seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR), nasjonalt og internasjonalt.

Sex og Politikk har utviklet og tilbudt materiell til undervisning om seksualitet i grunnskole og videregående opplæring siden 2011. Vårt flaggskip er seksualitetsundervisningsmateriellet Uke 6 som ble brukt av mer enn 40% av alle grunnskoler i Norge i skoleåret 2017-18. Materiellet er gratis og gir lett tilgjengelige metoder for å undervise barn og unge om seksualitet, som fremmer trivsel og gir handlingskompetanse til å kunne ta informerte valg.

For mer informasjon: https://enbyforalle.no/arrangement/kurs-i-undervisningsopplegget-for-seksualitetsundervisning