Kick-off: Uke 6 2021 – Trivsel i pandemien

Kart utilgjengelig

Dato/Tid
08/02/2021
11:00 - 12:00

Sted

I år feirer Uke 6 ti år! Siden 2010 har Sex og Politikk tilbudt Uke 6 – Norges mest brukte seksualitetsundervisningsmateriell til grunnskolen, med fokus på positiv seksualitet. Vi lever i en krevende tid. Med vårt kampanjetema 2021, “Trivsel i pandemien” ønsker Sex og Politikk å bidra til en varmere og tryggere hverdag der barn og unge kan ha det godt med seg selv, kroppen og følelsene sine.

Kick-off finner sted på Zoom.

Etter et annerledes år har barn og unge måttet tilpasse seg en mer digital hverdag. Koronapandemien, med lockdown, digital undervisning og sosial distansering, har ført til en unormal hverdag hvor behovet for trivsel, fysisk kontakt og nærhet har økt mens restriksjonene gjør det vanskelig. Selv om mange rapporterer at de har det bra, viser undersøkelser også at halvparten av unge mennesker ikke er fornøyde med livet sitt under pandemien.

Hverdagen til barn og unge har siden pandemiens utbrudd blitt enda mer knyttet til digitale kanaler. Derfor gir vi mer plass til temaene som omhandler digital seksualitet i år. Gjennom kampanjepakken for undervisere «Trivsel i pandemien – #DIGseksualitet» ønsker vi å skape dialog og læring rundt sentrale temaer i barn og unges liv, som kan hjelpe dem med økt forståelse rundt følelser, pubertet og seksualitet i en stadig mer digitalisert hverdag.

Kampanjen finner sted i grunnskoler og på sosiale medier under #DIGseksualitet i kalenderuke 6, 8.–12. februar. Årets Uke 6-ambassadør er Elevorganisasjonen, som vil spre informasjon om viktigheten av seksualitetsundervisningen og Uke 6. Vi har gleden av å kunngjøre at statssekretær Anja Johansen i Kunnskapsdepartementet (V) deltar i kampanjens digitale kick-off!

Program

Kl. 11:00–11:05
Velkomst og kort om Uke 6-kampanjen ved Tor-Hugne Olsen, daglig leder i Sex og Politikk

Kl. 11:05–11:10
Viktigheten av seksualitetsundervisning, spesielt under pandemirestriksjoner ved Uke 6-ambassadør Elevorganisasjonen

Kl. 11:10–11:15
Hva regjeringen gjør for å ivareta trivsel for elevene under pandemien? ved Anja Johansen, statssekretær i Kunnskapsdepartementet

Kl. 11:15–11:45
Panelsamtale: Hjemmeundervisning, rødt, gult og grønt nivå  i skolen – utfordringer og muligheter for god seksualitetsundervisning, livsmestring og trivsel blant unge
Anja Johansen, statssekretær i Kunnskapsdepartementet
Ronja Larsen, sentralstyremedlem i Elevorganisasjonen
Moderator: Tor-Hugne Olsen, daglig leder i Sex og Politikk

Kl. 11:45–11:55
Online Kahoot-quiz med Rebecca Nielsen Wångström og Adele Straumsnes fra Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom (SNU)

Kl. 11:55–12:00
Takk for møtet! ved Tor-Hugne Olsen, daglig leder i Sex og Politikk