Generation Equality Forum – Finnes det håp for likestilling og seksuelle rettigheter i tid med motgang og krise?

Kart utilgjengelig

Dato/Tid
17/06/2021
13:30 - 14:30

Sted

SRHR-nettverket inviterer til seminar

Generation Equality Forum (GEF) markerer 25 år med kvinners rettigheter og likestilling på FNs agenda. UN Women, Frankrike og Mexico står bak jubileumsinitiativet med mål om å lansere nye og konkrete tiltak for å oppnå likestilling globalt. Den 30. juni i Paris samles statsledere, næringsliv og sivilsamfunn for å annonsere sine forpliktelser for økt innsats for likestilling og kvinners rettigheter de kommende fem årene. Kan dette bli det initiativet verden trenger for å sikre framgang for likestilling?

Situasjonen globalt viser at Covid-pandemien har hatt store negative og ødeleggende konsekvenser for kvinners rettigheter og seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR). I flere land er det sterk motstand mot likestilling, og særlig SRHR, både blant politisk ledelse og sivilt samfunn. I humanitære kriser er seksuell vold og tilgang til seksuelle og reproduktive helsetjenester ofte et oversett område. Samtidig kutter en av de største bidragsyterne til SRHR, Storbritannia, dramatisk i sine bistandsbevilgninger.

Midt i dette scenariet spør vi: Hvordan kan vi sikre at GEF blir en mulighet for framgang? Hvilke forpliktelser må til, og hvilken rolle kan Norge spille?

SRHR- nettverket har utarbeidet et innspill til hva som bør være prioriteringer i Norges forpliktelser i GEF. Les innspillet her.

 

Program

Innledning

  • Kort presentasjon av SRHR-nettverkets innspill ved Kjersti Augland, assisterende daglig leder Sex og Politikk

SRHR i Generation Equality Forum

Hvordan kan GEF bli en mulighet til fremgang for SRHR og hvilke forpliktelser må til?

  • Kommentar ved Sidsel Bleken, fagdirektør, seksjon for MR og demokrati i Utenriksdepartementet
  • Kommentar ved Gro Lindstad, daglig leder FOKUS

Dialog/spørsmål

WPS-HA Compact 

Hvilken rolle kan Compact initiativet spille for å styrke likestilling og SRHR i humanitære kriser, og hvilke forpliktelser må til?

  • Kommentar ved Andre Mundal, spesialrepresentant, seksjon for FN politikk/Kvinner, fred og sikkerhet, Utenriksdepartementet.
  • Kommentar ved Katja Isaksen, seniorrådgiver Plan Norge

Dialog/spørsmål

 

Seminaret holdes på zoom, meld deg på ved å trykke her.