Frivillighetens år 2022: Verdens prevensjonsdag 26. september er VÅR DAG

Kart utilgjengelig

Dato/Tid
26/09/2022
00:00

Sted

2022 er Frivillighetens år (FÅ22), med feiring av innsatsen og verdien frivilligheten bidrar med i samfunnet.

 

Sex og Politikk har valgt å markere kjernedagen for foreningens arbeid og engasjement de siste 50+ år – Verdens prevensjonsdag 26. september. I samarbeid med våre medlemsorganisasjoner, nettverk og fagmiljøer i inn-og-utland, vil vi ha arrangement om viktigheten av prevensjon i et livsløpsperspektiv.

 

Mer informasjon kommer.