Fagfornyelsen: Seksualitet, bærekraft og tverrfaglighet

Laster kart ....

Dato/Tid
29/10/2018
08:30 - 14:00

Sted
OsloMet
Pilestredet 48 Oslo

Sex og Politikk inviterer til konferanse om fagfornyelsen i skolen og de tre nye tverrfaglige temaene som innføres på alle trinn. Hvordan kan seksualitet og bærekraft bli del av den tverrfaglige undervisningen?
 
Første del vil omhandle folkehelse og livsmestring, med fokus på seksualitetsundervisning. Andre del omhandler bærekraftig utvikling og demokrati og medborgerskap, med fokus på undervisning om FNs bærekraftsmål. Da vil vi også lansere Sex og Politikks nye undervisningsmateriell for ungdomsskolen!
 
NB! Konferansen er fulltegnet! Du kan stå på venteliste ved å melde deg på her: https://no.surveymonkey.com/r/Y3SY3ZJ
 
Sted: OsloMet, Pilestredet 48, rom P168
 
Fagfornyelsen: Seksualitet, bærekraft og tverrfaglighet
 
Program for dagen:
08.30 Registrering, kaffe/te
 
09.00 Åpning
– Velkommen fra OsloMet – Oslo Metropolitan University ved Finn Aarsæther, prodekan for utdanning på fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier og Gerd Hilde Lunde, universitetslektor ved institutt for atferdsvitenskap
09.20 Hovedinnledning:
– “Fagfornyelsen i grunnopplæringen og de tre tverrfaglige temaene” ved Dag Johannes Sunde, seniorrådgiver Utdanningsdirektoratet
 
09.40 Pause
09.55 Tema 1: Folkehelse og livsmestring:
– En helhetlig seksualitetsundervisning “Snakk om det! strategi for seksuell helse» og seksualitetsundervisning” ved Siv-Lise Bendixen Stærk, seniorrådgiver Helsedirektoratet
– “Helhetlig seksualitetsundervisning og elevenes psykososiale miljø” ved Kjersti Botnan Larsen, seniorrådgiver Barneombudet
– “Normkritisk perspektiv i undervisningen” ved Hilde Enger Arntsen, leder Rosa kompetanse skole – en del av FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold
– “Seksualitetsundervisning og helhetlig holdningsskapende arbeid på skolen” ved Wenche Handegaard, rektor Smiodden skole
 
– “Fagfornyelsen er en mulighet for bedre seksualitetsundervisning: Konkrete innspill til løsninger!”
Panelsamtale ledet av Kristine Flatnes, styreleder SNU – Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom
– Anette Remme, prosjektleder seksuell helse Unge funksjonshemmede
– Alida de Lange D’Agostino, nestleder Elevorganisasjonen
– Stine Solli, sykepleier og prosjektleder for seksualitetsundervisning Sex og samfunn
– Marianne Støle-Nilsen, lektor, seniorrådgiver Sex og Politikk og medlem av tverrfaglig læreplangruppe Utdanningsdirektoratet
 
Spørsmål og innspill fra salen
 
11.40 Lunsj
 
12.20 Tema 2: Bærekraftig utvikling og Demokrati og medborgerskap: Seksuell helse og rettigheter som menneskerettigheter
– Lansering: «Ingen bærekraftig utvikling uten helse, likestilling og utdanning! – Et undervisningsmateriell for ungdomsskolen»
ved Marianne Støle-Nilsen, lektor, seniorrådgiver Sex og Politikk og medlem av tverrfaglig læreplangruppe Utdanningsdirektoratet
 
– “Hvorfor er det viktig å lære om FNs bærekraftsmål i skolen? Hvordan er seksuelle og reproduktive rettigheter og helse en del av bærekraftsmålene?” Panelsamtale ledet av Kjersti Augland, seniorrådgiver Sex og Politikk:
– Paul Fife, avdelingsdirektør for global helse og utdanning Norad
– Anne Cathrine da Silva, generalsekretær FN-sambandet
– Judith Klein, samfunnsgeograf, lektor og medlem av tverrfaglig læreplangruppe Utdanningsdirektoratet
– Marianne Støle-Nilsen, lektor, seniorrådgiver Sex og Politikk og medlem av tverrfaglig læreplangruppe Utdanningsdirektoratet
 
Spørsmål og innspill fra salen
 
__________
 
Oppsummerende kommentarer
Sex og Politikk ved daglig leder Tor-Hugne Olsen
 
14.00 Avslutning
 
 
Velkommen til en spennende dag med Sex og Politikk på OsloMet!
 
Det blir servert enkel lunsj.
 
NB! Konferansen er fulltegnet! Du kan stå på venteliste ved å melde deg på her: https://no.surveymonkey.com/r/Y3SY3ZJ

 

Følg med her på Facebook!