Fagfornyelsen: Seksualitet, bærekraft og tverrfaglighet

Laster kart ....

Dato/Tid
29/10/2018
08:30 - 14:00

Sted
OsloMet
Pilestredet 48 Oslo

Sex og Politikk inviterer til konferanse om fagfornyelsen i skolen og de tre nye tverrfaglige temaene som innføres på alle trinn. Hvordan kan seksualitet og bærekraft bli del av den tverrfaglige undervisningen?

Første del vil omhandle folkehelse og livsmestring, med fokus på seksualitetsundervisning. Andre del omhandler bærekraftig utvikling og demokrati og medborgerskap, med fokus på undervisning om FNs bærekraftsmål. Da vil vi også lansere Sex og Politikks nye undervisningsmateriell for ungdomsskolen!

Sted: OsloMet, Pilestredet 48, rom P168

Program for dagen
08.30 Registrering, kaffe/te

09.00 Åpning
– Velkommen fra OsloMet – Oslo Metropolitan University ved Finn Aarsæther, prodekan for utdanning på fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier og Gerd Hilde Lunde, universitetslektor ved institutt for atferdsvitenskap
– Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (tbc) Kunnskapsdepartementet (Norge)

09.25 Hovedinnledning:
– “Fagfornyelsen i grunnopplæringen og de tre tverrfaglige temaene” ved Dag Johannes Sunde, seniorrådgiver Utdanningsdirektoratet

09.40 Pause

09.55 Tema 1: Folkehelse og livsmestring:
– En helhetlig seksualitetsundervisning “Snakk om det! strategi for seksuell helse og seksualitetsundervisning” ved Siv-Lise Bendixen Stærk, seniorrådgiver Helsedirektoratet
– “Helhetlig seksualitetsundervisning og elevenes psykososiale miljø” ved Kjersti Botnan Larsen, seniorrådgiver Barneombudet
– “Normkritisk perspektiv i undervisningen” ved Hilde Enger Arntsen, leder Rosa kompetanse skole – en del av FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold
– “Seksualitetsundervisning og helhetlig holdningsskapende arbeid på skolen” ved Wenche Handegaard, rektor Smiodden skole
– “Fagfornyelsen er en mulighet for bedre seksualitetsundervisning: Konkrete innspill til løsninger!”
Panelsamtale ledet av Kristine Flatnes, styreleder SNU – Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom
– Anette Remme, prosjektleder seksuell helse Unge funksjonshemmede
– Alida de Lange D’Agostino, nestleder Elevorganisasjonen
– Stine Solli, sykepleier og prosjektleder for seksualitetsundervisning Sex og samfunn
– Marianne Støle-Nilsen, lektor, seniorrådgiver Sex og Politikk og medlem av tverrfaglig læreplangruppe Utdanningsdirektoratet

Spørsmål og innspill fra salen

11.40 Lunsj

12.20 Tema 2: Bærekraftig utvikling og Demokrati og medborgerskap: Seksuell helse og rettigheter som menneskerettigheter
– Lansering: «Ingen bærekraftig utvikling uten helse, likestilling og utdanning! – Et undervisningsmateriell for ungdomsskolen»
ved Marianne Støle-Nilsen, lektor, seniorrådgiver Sex og Politikk og medlem av tverrfaglig læreplangruppe Utdanningsdirektoratet
– “Hvorfor er det viktig å lære om FNs bærekraftsmål i skolen? Hvordan er seksuelle og reproduktive rettigheter og helse en del av bærekraftsmålene?” Panelsamtale ledet av Kjersti Augland, seniorrådgiver Sex og Politikk:
– Paul Fife, avdelingsdirektør for global helse og utdanning Norad
– Anne Cathrine da Silva, generalsekretær FN-sambandet
– Judith Klein samfunnsgeograf, lektor og medlem av tverrfaglig læreplangruppe Utdanningsdirektoratet
– Marianne Støle-Nilsen, lektor, seniorrådgiver Sex og Politikk og medlem av tverrfaglig læreplangruppe Utdanningsdirektoratet

Spørsmål og innspill fra salen

__________

Oppsummerende kommentarer
Sex og Politikk ved daglig leder Tor-Hugne Olsen

14.00 Avslutning

Velkommen til en spennende dag med Sex og Politikk på OsloMet!

Det blir servert enkel lunsj.

Arrangementet er gratis og åpent for alle, men krever påmelding innen 25.10.: https://no.surveymonkey.com/r/Y3SY3ZJ

Følg med her på Facebook!