Covid-19 og presidentvalget i USA – Hva nå for SRHR? 

Kart utilgjengelig

Dato/Tid
24/11/2020
09:00 - 11:00

Sted

 

Bli med når Sex og Politikk og Stortingets nettverk for SHRH tirsdag 24.11 holder et frokostmøte om hvilke konsekvenser covid-19 og det amerikanske presidentvalget har for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) globalt.

Arrangementet vil bestå av to panelsamtaler.

Den første vil dreie seg om Norges covid-19-innsats internasjonalt og situasjonen for SRHR i det globale sør. Koronapandemien har hatt store negative konsekvenser for kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter. Siden pandemien brøt ut har vi sett en økning i kjønnsbasert vold og tenåringsgraviditeter, og tilgangen til prevensjonsmidler og andre seksuelle og reproduktive helsetjenester har blitt innskrenket. Likestilling og SRHR er en sentral prioritet i Norges utenriks- og utviklingspolitikk, og Norges uttalte ambisjon har vært å fortsette å ta på seg lederrollen for å sikre kvinners rettigheter – også i krisetid. Men hvordan arbeider Norge konkret for å ivareta disse rettighetene? Hva er veien videre i koronaresponsen? Og hvordan prioriteres SRHR?

• Samtalen innledes av Donald Makwakwa, daglig leder for Family Planning Association of Malawi, via en forhåndsinnspilt video om pandemiens påvirkning på SRHR-innsats i Malawi.
• Dag Inge Ulstein (KrF), utviklingsminister.
• Anniken Huitfeldt (Ap), leder for utenriks- og forsvarskomiteen.
• Tor-Hugne Olsen, daglig leder i Sex og Politikk vil lede samtalen.

Den andre panelsamtalen vil handle om presidentvalget i USA og hvilke konsekvenser valget av Joe Biden nå vil ha for SRHR. Da Donald Trump ble innsatt som president strupet han amerikansk helsebistand til organisasjoner som drev helhetlig arbeid for seksuelle rettigheter med ett enkelt pennestrøk. Den såkalte Global Gag Rule har hatt store negative ringvirkninger for SRHR globalt. 22. oktober i år sto USA i spissen for en ny erklæring som sier at kvinner ikke har rett til abort. Geneva Consensus Declaration går langt i å krenke kvinners rettigheter. Like etter ble Amy Coney Barrett godkjent som ny høyesterettsdommer i USA. Hun regnes som konservativ og er uttalt abortmotstander. Hvilken innvirkning har Trump hatt for SRHR i sin periode, og hvordan vil valget av Biden prege kvinners rettigheter i den kommende perioden?

• Samtalen innledes av Chloë Cooney, seniordirektør for Planned Parenthood Federation of America.
• Hanne Skartveit, politisk redaktør i VG.
• Gro Lindstad, daglig leder i FOKUS.

• Jennifer Bailey, professor i statsvitenskap, NTNU.

• Elise Bjørnebekk-Waagen (Ap), Stortingets nettverk for SRHR vil lede samtalen.

Arrangementet vil avholdes digitalt på Zoom Webinar.

Forhåndsinnspilte videoer vil være på engelsk, mens panelsamtalene vil foregå på norsk.