Årsmøte for medlemmer i Sex og Politikk

Laster kart ....

Dato/Tid
22/05/2019
18:30 - 20:00

Sted
Sentralen
Øvre Slottsgate 3 Oslo

Sex og Politikk innkaller til årsmøte.
Årsmøtet finner sted 22. mai kl. 18.30 – 20.00 på Sentralen, Øvre Slottsgate 3, Oslo. I forbindelse med årsmøtet arrangerer vi et seminar med tema Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter i humanitære kriser kl. 16.30 – 18.00. I pausen mellom seminaret og årsmøtet blir det lett servering.

Frister:
– Endelig dagsorden og sakspapirer til årsmøtet, samt program for seminaret, sendes ut innen 30. april.
– Forslag til vedtektsendringer må være styret i hende innen 10. april for å kunne behandles på årsmøtet.
– Øvrige saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 16. april for at styret skal kunne lage en innstilling til årsmøtet.

Saker til årsmøtet sendes til styret ved daglig leder Tor-Hugne Olsen per e-post: torhugne@sexogpolitikk.no.

Årsmøtet skal velge nytt styre. Valgkomiteen er allerede i gang med sitt arbeid og kan kontaktes på e-post: valgkomm@sexogpolitikk.no.

Årsmøtet vil behandle videre:
– valg av møteleder, referenter og to personer til å underskrive protokollen,
– godkjenning av innkalling og dagsorden,
– årsmleding,
– regnskap, kontigent og budsjett,
– virksomhetsplan og strategiplan,
– innkomne saker.

Årsmøtet skal vedta to politiske dokumenter, et på abort og et på seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk (SKK).

For å ha stemmerett må medlemskontigent for 2019 være betalt før årsmøtet. Påminnelse om kontigenten sendes ut snart til medlemmene som ikke har betalt den.

Hvis du ønsker å delta i årsmøtet, men bor ikke i Oslo, kan du søke om refusjon av reisekostnader ved å sende en e-post til post@sexogpolitikk.no innen 16. april.