Årsmøte for medlemmer i Sex og Politikk

Laster kart ....

Dato/Tid
26/05/2020
18:00 - 20:00

Sted
Ingensteds
Brenneriveien 9 Oslo

Sex og Politikk innkaller til årsmøte 26. mai 2020, digitalt på Zoom og fysisk på Ingensteds i Oslo.

Selve årsmøtet vil gå digitalt. Melding fra regjeringen har imidlertid ført til at det er bestemt at det blir et fysisk møte i tillegg for de som ønsker det. Vi har hatt kommunikasjon med kommunesmittelegen i Oslo som har godkjent årsmøtet med inntil 50 deltakere, inkludert tilreisende og ansatte, med avstand og øvrige smittevernregler slik vi kjenner dem. Årsmøtet fysisk blir på Ingensteds, Brenneriveien 9, ved Akerselvas bredder i Oslo. Vi forventer hoveddelen av deltakerne, inkludert styrets forslag til møteleder, på Zoom. All stemmegivning vil skje digitalt, også for de som er tilstede på Ingensteds, så vi ber alle om å ha med seg mobil, nettbrett eller laptop. Vi ber alle laste ned zoom.us i forkant. Detaljer omkring pålogging sendes deltakerne på e-post.

Vi kommer til å servere lett mat ved ankomst for de som kommer til Ingensteds, så vi må helst ha påmelding senest i løpet av fredag 22. mai. Alle bes om å melde seg på til årsmøtet gjennom denne lenken. Der ligger eget spørsmål om man ønsker å stille opp fysisk eller digitalt. Møtet er kun for medlemmer som har betalt kontingent for 2020.

DAGSORDEN:

1. Konstituering
a) Valg av møteleder
b) Valg av referent
c) Valg av minst 2 personer til å underskrive protokollen
d) Godkjenning av innkalling
e) Godkjenning av dagsorden

2. Årsmelding 2019

3. Regnskap 2019

4. Virksomhetsplan 2021

5. Budsjett 2021, inkludert kontingentfastsettelse for 2021

6. Innkomne saker
a. Forslag til endring av vedtektene

7. Valg:
a. Leder
b. Styremedlemmer
c. Vararepresentanter i nummerrekkefølge
d. Revisor
e. Valgkomité for neste årsmøte

På grunn av situasjonen med stemmegiving digitalt ber vi om at alle benkeforslag mot valgkommiteens og styrets innstillinger på sak 7 fremmes skriftlig i forkant og senest søndag 24. mai til e-post: torhugne@sexogpolitikk.no.

Vi vil ha spennende innslag i tillegg til det vanlige programmet, inkludert forhåndsvisning av en kortfilm om best practice i bruk av vårt seksualitetsundervisningsopplegg Uke 6, tatt opp på Kjøsterud ungdomsskole i Drammen under kampanjeuka i år. Etter at årsmøtet er avsluttet vil baren åpne og det blir anledning til sosialisering. Ingensteds legger stor vekt på smittevernreglene!

Vi håper mange vil ta seg tid til årsmøtet, enten det blir fysisk eller digitalt. Velkommen!